Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

El Servei de Recursos Humans PDI s'adscriu als serveis centrals econòmics i administratius de la Universitat i dependeix orgànicament de la Gerència. Des d'un punt de vista funcional dependeix, fonamentalment, del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat, no obstant aixó, també dóna el suport administratiu a diverses competències d'altres vicerectorats com el d'Estudis de Grau i de Política Lingüística, el d'Estudis de Postgrau i el d'Investigació i Política Científica.

Les seues funcions estan relacionades amb la tramitació dels processos de selecció del professorat, la gestió dels expedients relatius al PDI de la Universitat, l'organització de l'oferta acadèmica i de la docència, i l'elaboració i el control de la plantilla pressupostària del PDI. Per al desenvolupament d'aquestes funcions, el Servei s'estructura en 3 seccions i 5 unitats, així com un equip tècnic.