Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
IUV 5/2023

Instrucció de la Gerència sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2023

IUV 4/2023

Flexibilització del règim de teletreball durant el mes d'agost de 2023

+ info

La instrucció modifica el reglament de teletreball atenent les especials circumstàncies del període estival d’atenció reduïda als usuaris i usuàries i el tancament d’edificis.

-info
IUV 3/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre interconnexió i desviament de telefonades del personal d'administració i serveis que desenvolupe jornades en règim de teletreball.

IUV 2/2023

Instrucció del Vicerectorat d'Estudis i la Gerència sobre la gestió dels rebuts de matrícula del curs acadèmic 2023-2024 (2/2023)

IUV 1/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre comunicats mèdics d'incapacitat temporal i prestacions per naixement i cura de menor.

+ info

Aquesta instrucció fixa les normes per a la gestió dels comunicats mèdics d’Incapacitat Temporal (IT) i les prestacions per naixement i cura de menor (NICM) del personal de la UV adscrit al Règim General de la Seguretat Social, amb excepció del PDI funcionari de carrera que estiguera adscrit a aquest règim.

-info
IUV 3/2022

Instrucció de Gerència sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2022

IUV 2/2022

Instrucció del Vicerectorat d'Estudis i la Gerència sobre la gestió dels rebuts de matrícula del curs acadèmic 2022-2023

IUV 1/2022

Instrucció de la Gerència sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19

IUV 10/2021

Instrucció de la Gerència sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2021

IUV 9/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió econòmica dels estudis de màster universitari oficial.

IUV 8/2021

Instrucció del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i la Gerència sobre la gestió dels rebuts de matrícula del curs acadèmic 2021-2022 (8/2021)

IUV 7/2021

Instrucció 7/2021 de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària. (Referència IUV 7/2021)

IUV 6/2021

Instrucció de la Gerència de la UV sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la invetigació, como a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 5/2021

Instrucció de la Gerència sobre el tancament de dependències de la Universitat de València

IUV 4/2021

Instrucció de la Gerència sobre el règim i la tramitació dels contractes menors.

IUV 3/2021

Instrucció de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19.

IUV 2/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 1/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el permís per naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2021

IUV 19/2020

Instrucció sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l’exercici 2020

IUV 18/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals del PAS per al període de nova normalitat

IUV 17/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19

IUV 16/2020

Instrucció de derogació de la instrucció IUV 10/2020 sobre les mesures excepcionals d’accés

IUV 15/2020

Instrucció de derogació de la instrucció IUV06/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica

IUV 14/2020

Instrucció de modificació de la instrucció IUV10/2020 sobre les mesures excepcionals d'accés

IUV 13/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l’àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació per al període de nova normalitat

IUV 12/2020

IUV 12/2020. Instrucció sobre la gestió de rebuts de matrícula del curs acadèmic 2020-2021.

IUV 11/2020

IUV 11/2020. Instrucció de mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació per al període de desescalada

IUV 10/2020

IUV 10/2020. Instrucció sobre les mesures excepcionals d’accés

IUV 9/2020

IUV 9/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 8/2020

IUV 8/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 7/2020

IUV 7/2020. Instrucció sobre la planificació i la gestió de la recuperació progressiva de l'activitat presencial

IUV 6/2020

IUV 6/2020, Instrucció sobre la contractació i la gestió econòmica durant la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19

IUV 5/2020

Instrucció de la Gerència de la UV IUV 5/2020 sobre serveis essencials i tancament d'instal·lacions a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia Covid-19

IUV 4/2020

Instrucció de la Gerència de la UV 4/2020 sobre mesures excepcionals d'accés, obertura, manteniment, neteja i mobilitat entre edificis a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia Covid-19

IUV 3/2020

Instrucció de la Gerència de la UV IUV 3/2020 de mesures en l'àmbit del PAS com a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19

IUV 2/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l'any 2020

IUV 1/2020

Instrucció sobre el permís per al progenitor diferent de la mare biològica per naixement 2020

IUV 11/2019

Instrucció sobre la gestió econòmica de màster universitari oficial

IUV 10/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el tancament de la comptabilitat de l'exercici 2019 (IUV 10/2019)

IUV 9/2019

Instrucció sobre vehicles motoritzats en zones per vianants

IUV 8/2019

Instrucció sobre estacionament i accés als edificis de bicicletes i VMP.

IUV 7/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió económica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes

IUV 6/2019

Instrucció de la Gerència 6/2019 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral de treball

IUV 5/2019

Instrucció de la Gerència 5/2019 sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València

IUV 4/2019

Instrucció 4/2019 de la Gerencia, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula.

IUV 3/2019

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019

IUV 2/2019

Instruccions de gerència sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l'any 2019

IUV 1/2019

Instruccions de gerència sobre les modalitats del permís de paternitat

IUV 9/2018

Instruccions per al gaudiment dels dies d'assumptes propis de l'any 2018 en la Universitat de València

IUV 8/2018

Instruccions per al tancament de la comptabilitat del exercici 2018 i altres normes de gestió econòmica

IUV 7/2018

Instrucció de gestió 7/2018 sobre la contractació del servei d'agències de viatge a l'Universitat de València

IUV 6/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 4/2018

Instrucció de Gerència per l'aplicació del punt 2.1.2 de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals de PAS aprovada per ACGUV 211/2007, modificada per ACGUV 329/2017

IUV 3/2018

Instrucció de Gerència 3/2018 sobre tancament de centres i serveis Universitaris per a l'any 2018

IUV 2/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 1/2018

Instruccions per a la tramitació de subvencions i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 7/2017

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2017 i altres normes de gestió econòmica

IUV 4/2017

Instrucció de Gerència per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de Carrera Professional Horitzontal.

+ info

Resolució de 29 de maig de 2017 per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de Carrera Professional Horitzontal. El procés romandrà obert deu dies hàbils, des del 30 de maig fins al 12 de juny de 2017, tots dos inclosos.

-info
IUV 3/2017

Instruccions per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València

IUV 1/2017

Instrucció de Gerència 1/2017 per la tramitació de beques, ajudes i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 8/2016

Instruccions per al tancament de la comtabilitat de l'Exercici 2016 i altres normes de gestió econòmica

IUV 9/2016

Instrucció per a la tramitació de subvenciones i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 7/2016

Instrucció per la qual es regula les condicions per a l'autorització d'estades de personal no vinculat en la instal·lacions de la Universitat de València.

IUV 6/2016

Instrucció per a la justificació de despeses d'inscripcions a congressos

IUV 5/2016

Instrucció per la qual es regula les condicions per a l'autorització d'estades de personal no vinculat en la instal·lacions de la Universitat de València.

IUV 04/2016

Instrucció 4/2016 de la Gerencia, el Vicerectorat d'Estudis de Grau 1 Política Lingüística, el Vicerectorat d'Estudis de Postgrau, 1 el Vicerectorat d'Economia 1 Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula en el curs 2016-2017

IUV 18/2016

Ampliació de l'Acord 18/2013

+ info

Ampliació de l'Acord 18/2013 sobre complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal.

-info
IUV 03/2016

Instrucció de la Gerència sobre la gestió econòmica en els processos de fusió de Departaments aprovats per l'acord del consell de Govern de 9 de març de 2016.

IUV 13/2015

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2015 i altres normes de gestió econòmica.

IUV 12/2015

Normes per al PAS i PDI afiliats al Règim General de la Seguretat Social sobre notificacions d'incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat i paternitat

IUV 11/2015

Protocol d'accés a cobertes

IUV 10/2015

Modificació de la deducció d'IVA en determinats subconceptes econòmics de despeses d'investigació (art. 68)

IUV 9/2015

Sobre la gestión de la dedicación horaria en la Universitat de València

IUV 8/2015

De la Gerència, el Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística, el Vicerectorar d'Estudis de Postgrau, i el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula del curs 2015-2016

IUV 6/2015

Instrucció de gestió econòmica dels ingressos i despeses per estudis de Màster Universitari de la Universitat de València.

+ info

Instrucció de gestió econòmica dels ingressos i despeses per estudis de Màster Universitari de la Universitat de València.

-info
IUV 5/2015

Instrucció sobre gestió económica de despeses finançades amb subvencions de l'Administració Autonòmica.

+ info

Instrucció sobre gestió económica de despeses finançades amb subvencions de l'Administració Autonòmica.

-info
IUV 4/2015

Instruccions per a la realització de practiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València.

IUV 3/2015

Pòlissa per al segur de la flota de vehicles de la Universitat de València.

IUV 2/2015

Sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l'any 2015

IUV 1/2015

Nous sub-conceptes econòmics de despeses i altres normes de gestió econòmica

CUV 8/2014

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014 i altres normes de gestió econòmica

CUV 7/2014

Circular de Gestió 7/2014. Instruccions sobre pràctiques externes d'estudiants

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

CUV 6/2014

Circular de Gestió 6/2014. Instrucció sobre la borsa econòmica per a estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València.

CUV 5/2014

Circular de gestió 5/2014. Instrucció de la Gerencia per a la comptabilització de factures de tercers que opten pel criteri de caixa en l´IVA.

CUV 3/2014

Circular de gestió 3/2014. Instrucció de la Gerencia sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l´any 2014.

IUV 3/2014

Instrucció 3/2014 de la Gerència sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l´any 2014.

CUV 2/2014

Circular de gestió 2/2014. Instruccions sobre el tractament de les factures de tercers que opten pel criteri de caixa en l´iva.

CUV 1/2014

Circular de gestió 1/2014. Instrucció de la Gerencia sobre el gaudiment del dia lliure d´assumptes propis addicional, en la Universitat de Valencia.

CUV 6/2013

Circular de Gestió 6/2013. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2013 i altres normes de gestió econòmica

CUV 5/2013

Circular de gestió 5/2013. Procediment a seguir per al cobrament dels rebuts de matrícula en el curs acadèmic 2013-2014.

CUV 4/2013

Circular de gestió 4/2013. Instrucció de la Gerencia 4/2013 sobre la gestió de la dedicació horaria en la Universitat de Valencia.

CUV 3/2013

Circular de gestió 3/2013. Instrucció de la Gerencia 3/2013 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

CUV 2/2013

Circular de gestió 2/2013. Procediment a seguir per al reconeixement del 100% de les retribucions en casos d´IT.

CUV 1/2013

Circular de Gestió 1/2013. Instruccions de Gestió pràctiques acadèmiques externes (PAE) a partir de l´1/10/2013

CUV 1/2013

Circular de gestió 1/2013. Instrució sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris a Pasqua, Estiu i Nadal 2013.

IUV 1/2013

Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).

CUV 5/2012

Circular 5/2012. Premis dineraris i en espècie.

CUV 4/2012

Circular de gestió 4/2012. Instrucions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2012 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 3/2012

Circular de gestió 3/2012. Instruccions sobre gestió econòmica de despeses finançades amb subvencions de l´administració de l´estat i altres normes de gestió.

CUV 2/2012

Circular de gestió 2/2012. Sobre el Tancament de Centres I Servis Universitaris a Pascua i Estiu 2012.

CUV 1/2012

Circular de gestió 1/2012. Sobre l´aplicació del Decret-Llei 1/2012 de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana(DOCV 10-01-2012) en l´àmbit del Calendari General de la UVEG.

CUV 5/2011

Circular de Gestió 5/2011. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2011 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 4/2011

Circular de Gestió 4/2011. Restricció Temporal a la Tramitació de Pagaments per Caixa Fixa

CUV 3/2011

Circular de gestió 3/2011. Instrucció de la Gerència sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

CUV 2/2011

Circular de gestió 2/2011. Instruccions sobre els pagaments per les habilitacions de les caixes fixes dels centres i serveis, pagaments anticipats pel personal i pagaments amb targeta institucional.

CUV 1/2011

Circular de gestió 1/2011. Instruccions de gestió económica dels ingressos i despeses per estudis de màster universitari de la Universitat de valència.

CUV 1/2010

Circular de gestió 1/2010. Instruccions necessàries per al tancament adequat de la comptabilitat de l´exercici 2010.

CUV 2/2009

Circular de Gestió 2/2009. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitat de l´exercici 2009

CUV 1/2009

Circular de gestió 1/2009. Restricció temporal a la tramitació de pagaments per caixa fixa.

CUV 3/2008

Circular de gestió 3/2008. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2008 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 1/2008

Circular de gestió 1/2008. Modificacions en el reglament de execució pressupostària per a 2008, per aplicació de la Lley 30/2007 de contractes del sector públic.

IUPAS 03/2008

Interpretació de l'apartat 2, del punt 4, Procediment de crida i gestió de les borses de treball.

+ info

Interins de vacant amb reserva, per projectes o excessos de treball

-info
CUV 1/2007

Circular de Gestió 1/2007. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitatde l´exercici 2007 i Altres Normes de Gestió Econòmica

IUV 5/2007

Instrucció 5/2007. Règim aplicable a la contractació d'activitats de caràcter científic, tècnic o artístic.

CUV 3/2006

Circular de Gestió 3/2006. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitatde l´exercici 2006 i Altres Normes de Gestió Econòmica

CUV 2/2006

Circular de gestió 2/2006. Instruccions de gestió econòmica dels ingresos i despeses per estudis oficials de postgrau de la Universitat de València.

IUV 7/2006

Instrucció 7/2006 de 26 de gener de 2004, per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives

CUV 1/2006

Circular de gestió 1/2006. Nous imports de complement específic per a P.A.S.

CUV 2/2005

Circular de Gestió 2/2005. Instruccions per al tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost de l´exercici 2005

CUV 1/2005

Circular de Gestió 1/2005. Ampliació del Termini per a Comptabilitzacióde Despeses de l´exercici 2004

CUV 3/2004

Circular de gestió 3/2004. Instruccions per al tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost de l´exercici 2004.

IUV 1/2004

Instrucció 1/2004 per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives

CUV 3/2002

Circular de Gestió 3/2002. Procediment per al càlcul i exemples de regularització del precentatge de retenció de L´IRPF per variació de les circumstàncies econòmiques, familiars o personals durant l´exercici

CUV 1/2002

Circular de gestió 1/2002. Novetats respecte a les despeses originades pel concepte "Tesis y tribunales".

CUV 3/2001

Circular de Gestió 3/2001. Noves deduccions d´IVA suportat als proyectes i convenis europeus d´investigació. Relació de sigles dels proyectes d´investigació amb IVA deduïble

CUV 1/2001

Circular de Gestió 1/2001. Noves deduccions d´IVA suportat als proyectes i convenis europeus d´investigació

CUV 5/2000

Circular de Gestió 5/2000. Nou model de comunicació de dades al pagador

CUV 4/2000

Circular de gestió 4/2000. Modificació de les retencions d´IRPF per a l´any 2000.

CUV 3/2000

Circular de gestió 3/2000. I.V.A. deduïble en les despeses imputades a fons departamentals.

CUV 2/2000

Circular informativa 2/2000. Les noves sol·licituds de devolució de l´IRPF.

CUV 1/2000

Circular de gestió 1/2000. Novetats fiscals any 2000.

CUV 7/1999

Circular de gestió 7/1999. Interpretació de l´annex 3 del Manual d´execució pressupostària per a 1999.

CUV 6/1999

Circular de Gestió 6/1999. Model de certificat de residència fiscal per als professors o becaris no residents a territori espanyol

CUV 5/1999

Circular de gestió 5/1999. Informació sobre pagaments de personal de la Universitat de València.

CUV 4/1999

Circular de gestió 4/1999. Canvi en el règim de deducció de les quotes suportades d´I.V.A. en els projectes d´investigació.

CUV 3/1999

Circular de gestió 3/1999. Recomanació sobre pagaments corresponents a factures o altres documents.

CUV 2/1999

Circular de gestió 2/1999. Modificació al Manual de Gestió Econòmica.

CUV 1/1999

Circular de gestió 1/1999. Dades treballadores per a càlcul retenció I.R.P.F.