Universitat de València - Servei de PDI

 

Accedir a la pàgina principal de la Universitat
servei de recursos humans (pdi)
           

És missió del Servei de Recursos Humans (PDI) la gestió dels expedients del personal docent i investigador de la Universitat, l'elaboració i el control de la  plantilla i el suport central a l'organització de la docència.


Notícies     


02/06/2014

 

Resolució de 29 de maig de 2014, del Rector de la Universitat de València, per la qual s'autoritza la reducció de docència per la direcció de tesis doctorals.

 

21/05/2014

Resolució de 2 de maig de 2014, del Rector de la Universitat de València, per la que es disposa la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2014, relativa a places dels Cossos Docentes Universitaris i de Professorat Contractat Doctor.

 

07/05/2014

Aprovats pel Consell de Govern els Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2014-2015. Criteris de reducció de docència.

 

11/04/2014

Llistats provisionals per a la promoció del personal docent i investigador del curs 2014-2015.

[ACCEDIR]

 

08/04/2014 

Aprovats pel Consell de Govern els Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la UVEG per al curs 14-15.

 

[ACCEDIR]

 

07/04/2014 

Modificació del Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat

S'aproven les modificacions dels apartats 1 i 2 de l'article 3 sobre les ajudes de suport a la docència.

Reglament       Sol.licitud de reducció 

 

01/04/2014  

Convocatòria d'ajudes econòmiques per al PDI amb discapacitat 2014

 

S'estableix el termini per a sol.licitar ajudes econòmiques per al personal docent i investigador de la Universitat de València amb discapacitat des de l'1 fins al 30 d'abril de 2014.

Per a més informació: http://upd.uv.es

 Convocatòria     Sol.licitud 

 

28/01/2014

Complement Autonòmic 2014 

 

Convocatòria de sol.licitud, per al PDI funcionari, de les retribucions addicionals previstes en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.

Termini: des de l'1 fins al 28 de febrer de 2014.

Novetat: En aquesta convocatòria la sol.licitud, tramitació i resolució es realitzaran a la seu electrònica de la Universitat. (veure instruccions).

 

[ACCEDIR]

 

Accedir a totes les notícies

 

Darrera actualització: 02/06/2014