Logo de la Universdad de Valencia Logo Gerencia Logo del portal

Organigrama i directorio

Puesto de trabajo Nombre y Apellidos Teléfono Fax Correo electrónico
Jefe de servicio Teresa Domingo Pla 963 864 212 963 864 290 teresa.domingo@uv.es

Sección de Recursos Humanos (PAS)
Gestión de Expedientes y de Bolsas

Puesto de trabajo Nombre y Apellidos Telèfon Fax Correu electrónic
Jefe de servicio Laura Coscollá Pascual 963 864 782 963 864 290 laura.coscolla@uv.es
Jefe de Unidad de Gestión Amparo Alcina Cru 963 983 248 963 864 290 desamparados.alcina@uv.es
Administrativa Rosa Arranz Enguídanos

ext. 64217
963 983 248

963 864 290 rosa.arranz@uv.es
Administrativa Mª Dolores Biosca Blanch  ext. 51324
963 983 248
963 864 290 M.Dolores.Biosca@uv.es
Administrativa Lola Tamarit Marí   ext. 51324
963 983 248
963 864 290 dolores.tamarit@uv.es
Administrativa Ana M. Varona Garcia  ext. 51324
963 983 248
963 864 290 Ana.M.Varona@uv.es
Administrativa Aurora Llopis Andrés 963 864 834 963 864 290 aurora.llopis@uv.es

 Sección de Recursos Humanos (PAS)
Gestión de Convocatorias y de Plantilla

Puesto de trabajo Nombre y Apellidos Teléfono Fax Correo electrónico
Jefe de sección Rosa Llorca Corresa 963 864 832 963 864 290 rosa.llorca@uv.es
Técnica Media de Gestión Raquel Castellano Maciá ext. 51325
963 864 212
963 864 290 raquel.castellano@uv.es
Técnica Media de Gestión Amparo Sanchis Beltrán 963 983 097 963 864 290 asanchis@uv.es
Administrativa M. Carmen Borrás Tortosa ext. 51325
963 864 212
963 864 290 borrasc@uv.es
Administrativa Amparo Solaz García ext. 51318
963 864 212
963 864 290 asolaz@uv.es
Administrativa Pilar García Cortés ext. 51325
963 864 212
963 864 290 pilar.garcia-cortes@uv.es
Administrativo Jesús Descals Esteban ext. 51325
963 864 212
963 864 290  

Sección de Recursos Humanos (PAS)
Gestión de Investigación

Puesto de trabajo Nombre y Apellidos Teléfono Fax Correo electrónico
Jefe de sección de Gestión de Personal de la Investigación Teresa Guardiola Gilabert 963 864 194 963 864 290 Teresa.Guardiola@uv.es
Técnica Media de Gestión M. Luz Tarazona Hernández 963 983 481 963 864 290 m.luz.tarazona@uv.es
Jefe de Unidad de Gestión Pepa Rubio Gascó 963 864 500 963 864 290 josefa.rubio@uv.es
Administrativa Ester Caballero Garcia 963 864 500 963 864 290 ester.caballero@uv.es

Gestión de la Dedicación Horaria

Puesto de trabajo Nombre y Apellidos Teléfono Fax Correo electrónico
Técnico Superior de Gestión Juan Ángel Martínez Valiente ext. 51200
963 864 217
963 864 290 juan.a.martinez@uv.es

 

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives.

El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.