University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Organigrama i directori

Lloc de treball Nom i Cognoms Telèfon Fax Correu electrónic
Cap del Servei Teresa Domingo Pla 963 864 212 963 864 290 teresa.domingo@uv.es

Secció de Recursos Humans (PAS)
Gestió d'Expedients i de Borses

Lloc de treball Nom i Cognoms Telèfon Fax Correu electrónic
Cap de Secció Laura Coscollá Pascual 963 864 782 963 864 290 laura.coscolla@uv.es
Cap d'Unitat de Gestió Amparo Alcina Cru 963 983 248 963 864 290 desamparados.alcina@uv.es
Administrativa Rosa Arranz Enguídanos

ext. 64217
963 983 248

963 864 290 rosa.arranz@uv.es
Administrativa Mª Dolores Biosca Blanch  ext. 51324
963 983 248
963 864 290 M.Dolores.Biosca@uv.es
Administrativa Lola Tamarit Marí   ext. 51324
963 983 248
963 864 290 dolores.tamarit@uv.es
Administrativa Ana M. Varona Garcia  ext. 51324
963 983 248
963 864 290 Ana.M.Varona@uv.es
Administrativa Aurora Llopis Andrés 963 864 834 963 864 290 aurora.llopis@uv.es

 Secció de Recursos Humans (PAS)
Gestió de Convocatòries i de Plantilla

Lloc de treball Nom i Cognoms Telèfon Fax Correu electrónic
Cap de Secció Rosa Llorca Corresa 963 864 832 963 864 290 rosa.llorca@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Raquel Castellano Maciá ext. 51325
963 864 212
963 864 290 raquel.castellano@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Amparo Sanchis Beltrán 963 983 097 963 864 290 asanchis@uv.es
Administrativa M. Carmen Borrás Tortosa ext. 51325
963 864 212
963 864 290 borrasc@uv.es
Administrativa Amparo Solaz García ext. 51318
963 864 212
963 864 290 asolaz@uv.es
Administrativa Pilar García Cortés ext. 51325
963 864 212
963 864 290 pilar.garcia-cortes@uv.es
Administratiu Jesús Descals Esteban ext. 51325
963 864 212
963 864 290  

Secció de Recursos Humans (PAS)
Gestió d'Investigació

Lloc de treball Nom i Cognoms Telèfon Fax Correu electrónic
Cap de Secció de Gestió de Personal de la Investigació Teresa Guardiola Gilabert 963 864 194 963 864 290 Teresa.Guardiola@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió M. Luz Tarazona Hernández 963 983 481 963 864 290 m.luz.tarazona@uv.es
Cap d'Unitat de Gestió Pepa Rubio Gascó 963 864 500 963 864 290 josefa.rubio@uv.es
Administrativa Ester Caballero Garcia 963 864 500 963 864 290 ester.caballero@uv.es

Gestió de la Dedicació Horària

Lloc de treball Nom i Cognoms Telèfon Fax Correu electrónic
Tècnic Superior de Gestió Juan Ángel Martínez Valiente ext. 51200
963 864 217
963 864 290 juan.a.martinez@uv.es

 

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives.

El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.