University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Es publica la RLT del personal d'administració i serveis, incloent les modificacions realitzades en l'acord del Consell Social de 19 d'abril de 2021 (ACSUV 2021/12)