University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

IUV 18/2016

Ampliació de l'Acord 18/2013

+ info

Ampliació de l'Acord 18/2013 sobre complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal.

-info
IUV 12/2015

Normes per al PAS i PDI afiliats al Règim General de la Seguretat Social sobre notificacions d'incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat i paternitat

CUV 2/2013

Circular de gestió 2/2013. Procediment a seguir per al reconeixement del 100% de les retribucions en casos d´IT.

CUV 1/2013

Circular de Gestió 1/2013. Instruccions de Gestió pràctiques acadèmiques externes (PAE) a partir de l´1/10/2013