Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

 

La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments analitza la quarta i quinta promoció, és a dir, els graduats i graduades que finalitzaren els seus estudis en 2016 i 2017. Les entrevistes es realitzaren en 2018, 1 o 2 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors.

3r estudi (2016-2018)   Resum de l'EIL del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Informe complet de l'EIL del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències de la Salut
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
2n estudi (2014-2016)   Resum de l'EIL del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Informe complet de l'EIL del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències de la Salut
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels graduats i graduades de la UV
 
1r estudi (2013-2014)   Informe general
Informe dels principals indicadors d'inserció