Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

La Universitat de València ha començat a implantar la Seu Electrònica (ENTREU), a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat.

Els tràmits administratius realitzats a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de forma presencial.

L'accés a ENTREU-Seu Electrònica es pot fer des de l'enllaç disponible en:

http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html

  

Termini finalitzat

Procés
Normativa
Documentació
Data Descarrega Instància

Certificat acadèmic de notes (Grau i Màster )

  •  Certificats
  • Abonar la taxa, si procedeix, i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol·licitud.

 

 

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERTAC Certificat Acadèmic Oficial)

Per Secretaria:

Sol·licitud (versió en valencià) (versió en castellà)


Certificat de matrícula (Grau i Màster)

   

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERMAT

Certificat de Matrícula)

Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança escolar (Grau i Màster)

   

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERSES (Certificat d'Assegurança Escolar)

Certificat de taxes de matrícula (Grau i Màster)

     

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit: CERTAS (Certificat de Taxa de Matrícula)

Avaluació curricular per compensació (Grau)

  • Reglament sobre avaluació per comensació curricular dels estudiants de grau de la Universitat de València. ACGUV 108/2017.

 

  • Sol·licitud després de convocatòria avançada: del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2020
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures primer semestre: del 1 de febrer al 1 de març de 2021
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures segon semestre i annuals i segones convocatòries de totes les assignatures:del 15 de juny al 31 de juliol de 2021

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

(Tràmit EST_ECC Avaluació curricular)

Reconeixement  i transferència de crèdits (Grau i Màster)

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits)

 

Reglament de Reconeixement acadèmic per la participació en Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Directriu de la Comissió d’Estudis de Postgrau per al reconeixement de crèdits (Màster)

 

 

 

Termini presentació

Sol.licitud reconeixement i transferència crédits: del 20 de juliol al 28 de setembre de 2021

Resolució: fins 30 d'octubre 2021

 Més informació

 

   Més informació

Per la Seu Electrònica "ENTREU"

 

 

Instància general

(Reconeixement Màsters)