Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

És el document que acredita de forma oficial actes, situacions i fets que serveixen per a produir determinats efectes en un procediment administratiu o en una relació jurídica privada.

Els certificats que l'estudiantat pot sol·licitar per SEU ELECTRÒNICA són els següents: