Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Programa Internacional curs 2024-2025

 

 Sessió Informativa del Programa Internacional

XXI Setmana Internacional de la Universitat de València, del 6 al 10 de novembre de 2023 . Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, ha donat a conèixer els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2024-2025.

 • Presentació Programa Internacional 2024-2025
 • Sessions Informatives del Programa Internacional 2024-2025. Si no has pogut assistir a les sessions informatives de la XXI Setmana Internacional pots veure la  gravació de la sessió del Programa Internacional en el nostre canal de Youtube aquí.

   

Publicada la convocatòria del Programa Internacional de Mobilitat per al curs 2024-2025.El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 6 al 24 de novembre de 2023. Les sol·licituds es presentaran en línia a través del Portal Serveis Estudiant. Més informació aquí.

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2024-2025

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. L´adjudicació queda condicionada al compliment de les normes de mobilitat de cada titulació adoptades pels centres als quals s´adscriuen. Estos centres es pronunciaran, si pertoca, sobre l´exclusió de l´alumnat afectat.
 7. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2022-2023. 

Destinacions

Els convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots accedir a la web de cada universitat de destí i comprovar si ofereixen la teua titulació a estudiants d'intercanvi)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Tipus de movilitat

Només s'admet mobilitat presencial.

 

Darrera actualització: 13/11/2023

 

Programa Internacional curs 2023-2024

 

 Sessió Informativa del Programa Internacional

XX Setmana Internacional de la Universitat de València, del 7 al 11 de novembre de 2022 . Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, ha donat a conèixer els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2023-2024.

Publicada la convocatòria del Programa Internacional de Mobilitat per al curs 2023-2024.El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 7 al 25 de novembre de 2022. Les sol·licituds es presentaran en línia a través del Portal Serveis Estudiant. Més informació aquí.

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2023-2024

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. L´adjudicació queda condicionada al compliment de les normes de mobilitat de cada titulació adoptades pels centres als quals s´adscriuen. Estos centres es pronunciaran, si pertoca, sobre l´exclusió de l´alumnat afectat.
 7. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2021/2022. 

Destinacions

Els convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots accedir a la web de cada universitat de destí i comprovar si ofereixen la teua titulació a estudiants d'intercanvi)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Tipus de movilitat

Només s'admet mobilitat presencial.

 

Darrera actualització: 18/11/2022

 

 

Programa Internacional curs 2022-2023

 

 Sessió Informativa Programa Internacional

Del 8 al 12 de novembre de 2021 va tindre lloc la XIX Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, dona a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2022-2023.

 • Totes les titulacions: dijous, 11 de novembre de 2021 per videoconferència, 12:00 h. 

Si no vas poder assistir a la sessió informativa o vols tornar a veure-la, la tens disponible en el nostre canal de Youtube punxant ací.

Cartell informatiu

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2022-2023

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per  mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. L´adjudicació queda condicionada al compliment de les normes de mobilitat de cada titulació adoptades pels centres als quals s´adscriuen. Estos centres es pronunciaran, si pertoca, sobre l´exclusió de l´alumnat afectat.
 7. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2020/2021. 

Destinacions

El convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots veure si la universitat oferix la teua titulació)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Principals canvis amb motiu del covid-19:

 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació, amb l'autorització expressa de la universitat de destí.
 • Les mobilitats anuals superiors a set mesos, percebran la totalitat de la beca.
 • Les mobilitats anuals inferiors a set mesos, es consideraran estades semestrals a efectes econòmics.
 • En les mobilitats semestrals, el període mínim d'estada per rebre l'ajuda econòmica serà de tres mesos

Més informació sobre el coronavirus COVID-19 aquí.

 

Contactes Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es desitgen cursar es poden consultar amb els diferents coordinadors. Ací pots trobar la llista de coordinadors acadèmics de la Universitat de València.

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions. Ací pots trobar la llista de Coordinadors de Centre.

 

Darrera actualització: 17/12/2021