A. Convocatòria general.

 

ÀSIA, OCEANIA, ESTATS UNITS, CANADÀ I RÚSSIA:

 

Austràlia

Canadà

 

Corea del Sud

Estats Units

Indonèsia

Japó

Taiwan

Vietnam

Xina

 

 

AMÈRICA LLATINA:

 

Argentina

Brasil

Colòmbia

Mèxic

Perú

Uruguay

Xile

 

B. Convocatòries específiques.

1. Convocatòries específiques de la Facultat de Ciències Socials.

1.1. Destinacions per a tots els estudiants de la Facultat de Ciències Socials:

1.2 Destinacions específiques per a estudiants i estudiantes de Treball Social i Sociologia:

1.3 Destinacions específiques per a estudiants i estudiantes de Treball Social:

 

2. Convocatòries de la Facultat de Economia.

 

2.1 Destinacions per als estudiants d'ADE, Finances i Comptabilitat, GIB i Economia:

2.2 Destinacions específiques per a estudiants i estudiantes de Dobles Titulacions Oficials Internacionals en el Grau en International Business (GIB):

La gestió per a l'admissió dels estudiants seleccionats en les universitats de destinació la farà la Facultat d'Economia, mitjançant els coordinadors o coordinadores dels programes de doble titulació internacional.

2.3 Destinacions específiques per a estudiants i estudiantes del Grau d'ADE:

2.4 Destinacións específiques per a estudiants i estudiantes d'ADE i de GIB:

2.5 Destinacións específiques per a estudiants i estudiantes d'ADE, de GIB i de Economia:

2.6 Destinacions específiques per a estudiants de Turisme:

Els estudiants de Turisme podran sol•licitar una estada d'un semestre a la Universidad Externado de Colombia. La Facultat d'Economia gestionarà l'acceptació dels estudiants seleccionats en la universitat de destinació.

 

3. Convocatòries específiques de la Facultat de Magisteri.

Els estudiants i estudiantes de Graduat en Mestre/a d'Educació Infantil i els de Graduat en Mestre/a d'Educació Primària podran optar a realitzar un semestre en la següents universitat:

4. Convocatòries específiques de la Facultat de Filosofia.

Els estudiants i estudiantes de les titulacions de Pedagogia i Educació Social podran optar a realitzar un semestre a les següents universitats:

El Vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació tindrà la responsabilitat de gestionar el procés d'admissió en les universitats de destinació dels estudiants que siguen seleccionats. Només poden participar alumnes que facen la mobilitat en quart curs.

5. Convocatòries específiques de la Facultat de Farmàcia.

Els estudiants i estudiantes del Grau de Farmàcia poden gaudir d'una estada semestral en la  Universidad de la Cuenca del Plata (Argentina).