La Universitat de València i el Ministeri d'Educació del Perú subscriuen un Conveni de Cooperació Interinstitucional per a promoure l'accés d'estudiants peruans a través del programa PRONABEC a determinats programes de postgrau, a fi de potenciar el nombre de professionals del Perú amb una adequada formació.

Aquells candidats interessats a postular en algun dels programes de postgrau oferits per la Universitat de València en el marc de l'esmentat conveni, hauran d'obtindre la carta d'acceptació emesa per la Universitat de València previ compliment dels requisits d'admissió al programa de postgrau.

MÀSTERS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA PRONABEC

Màster Universitari en Aqüicultura

Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i Evolució

Màster Universitari en Bioestadística

Màster Universitari en Biologia Evolutiva Integrativa

Màster Universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica

Màster Universitari en Contaminació i Toxicologia Ambientals

Màster Universitari en Electroquímica. Ciència i Tecnologia

Màster Universitari en Física Avançada

Màster Universitari en Investigació Matemàtica

Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió

Màster Universitari en Química Orgànica Experimental e Industrial

Màster Universitari en Química Sostenible

Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional

Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química

Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut

Màster Universitari en Avances en Investigació i Tractament en Psicopatologia i Salut

Màster Universitari en Bioinformàtica

Màster Universitari en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida

Màster Universitari en Qualitat i Seguretat Alimentària

Màster Universitari en Ciències Odontológiques

Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals

Màster Universitari en Infermeria Oncològica

Màster Universitari en Especialització en Intervenció Logopèdica

Màster Universitari en Física Mèdica

Màster Universitari en Fisiologia

Màster Universitari en Fisioteràpia dels Processos d’Envelliment: Estratègies Sociosanitaries

Màster en Gestió de Recursos Hídrics

Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament

Màster Universitari en Investigació, Tractament i Patologies associades en Drogodependències

Màster Universitari en Neurociència Cognitiva i Necessitats Educatives Específiques de Recolçament Educatiu

Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Màster Universitari en Criminologia i Seguretat

Màster Universitari en Dret Administratiu i de l’Administració Pública

Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

Màster Universitari en Economia Social. Cooperatives i Entitats no Lucratives

Màster Universitari en Educació Especial

Màster Universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local

Màster Universitari en Técniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori

Màster Universitari en Cièncias Avançades de les Telecomunicacions Modernes

Màster Universitari en Ingenieria Ambiental

Màster Universitari en Ingenieria Biomèdica

Màster Universitari en Ingenieria de Serveis i Aplicacions Web

Màster Universitari en Ingenieria de Telecomunicació

Màster Universitari en Ingenieria Electrònica

Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular

Màster Universitari en Teledetecció