Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Funcions

És l'òrgan competent per a resoldre les impugnacions presentades.

Composició

 

Nom Categoria
García Carrión, Marta

 Presidenta Comissió                    

García-Oliver García, Ferran  Professor/a (Hª Medieval)
Fuster García, Francisco  Professor/a (Hª Contemporània)
Muñoz Navarro, Daniel  Professor/a (Hª Moderna)
Orozco Kohler, Teresa  Professor/a (Prehistòria i Arqueologia)
López  Bertrán, Mireia  Professor/a (Hª de l'Art)
Viciano Navarro, Pau  Professor/a (Ciències i Tècniques Historiogràfiques)
Mateo Donet, Amparo  Professor/a (Hª Antiga)
Pitarch Garrido, Mª Dolores  Professor/a ( Geografia)
 El/La Delegat/da d'Estudiants  Estudiant
 1 Estudiant del grup de l'assignatura impugnada, per sorteig  Estudiant
Junta de Facultat en sessió ordinaria de 4 de novembre de 2020