Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Tribunal Homologació Títols Estrangers

(Aprovat en Junta de Facultat el 29 de Març de 2017)

 

Grau Història

(un professor per departamento)

Prehistòria, Arqueologia e Història Antiga

José Pérez Ballester(titular) (Presidente)
Juan José Segui Marco (suplent)

Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Ferràn Garcia-Oliver Garcia (titular)
José Vicente Boscá Codina (suplente)
Historia Moderna i Contemporanea Monica Bolufer Peruga (titular)
Justo Serna Alonso(suplent)

 

 

Grau Història de l'Art

(dos professors del departament d'Història de l'Art, dos professors de Història que impartan classe en Història de l'Art, un professor de la resta d'àrees de coneixement

Departament Hª del Arte (2) Yolanda Gil Saura (titular) Presidenta
Adrià Besó Ros (titular)
Mireia Ferrer Álvarez (suplent)
Rafael Gil Salinas (suplent)
Grau d'Història (2) Antonio José Mira Jódar (titular)
Marc Baldó Lacomba (titular)
Ana Aguado Higón (suplent)
Antonio Ledo Caballero (suplent)
Altres Àrees

Jaime Escribano Pizarro (titular) Àrea AGR

Vicente Galbis López (suplente) Àrea de Música

 

 

Grau Geografia i Medi Ambient

(fins a dos professors per àrea)

AGR

Julia Salom Carrasco (titular) Presidenta

Rafael Viruela Martínez (titular)

Mª Dolores Pitarch Garrido (suplent)

Javier Esparcia Pérez (suplente)

Geografia Física Adolfo Calvo Cases(titular)
Pilar Carmona González (titular)
M. José López García (suplent)
Ana Mª Camarasa Belmonte (suplent)
Geografia Humana Juan Miguel Albertos Puebla (titular)
Luis del Romero Renau (titular)
Juan Romero González (suplent)
Emilio Iranzo García (suplent)

 

 

Grau Informació i Documentació

(dos professors del Departament d'Història de la Antiguetat i la Cultura Escrita, àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques, un professor del departament d'Història de la Ciència i Documentació, un professor del departament d'Informàtica, un professor de la resta d'àrees de coneixement).

Área Ciencias y Técnicas (2) MªJosé Carbonell Boira (titular) Presidenta
Vicent Pons Alós(titular)
Milagros Cárcel Ortí (suplent)
Josepa Cortés Escrivá(suplent)
Història de la Ciencia (1) Aurora González Teruel (titular)
Adolfo Alonso Arroyo (suplent)
Informàtica (1) Ariadna Fuertes Seder (titular)
Ramón Cirilo Gimeno (suplent)
Altres Àrees Mauricio Chisvert Perales (titular) (Àrea Psicologia Bàsica)
Beatriz Belando Garín (suplent) (Àrea Dret Administratiu)