Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Els estudiants representen el col.lectiu més nombrós de la comunitat universitària. Tenen la condició d'estudiants de la Universitat de València aquells qui estiguen matriculats en alguns dels seus departaments o centres.
Tots els estudiants poden participar en la presa de decisions als departaments, centres o en els òrgans de la Universitat, per mig de les assembles d'estudiants de grup, centre i universitat.
Tal como recullen els estatuts de la Universitat, en el seu article 179, l'organ màxim de representació dels estudiants d'un centre és l'assemblea de representants del centre (ADR).
L'ADR és formada:

  • pels representants d'estudiants elegits per cadascaun dels grups de primer i segon cicle, i pels estudiants integrats en els programes de doctorat, per un peíode d'un any.
  • pels representants a claustre elegits pels estudiants del centre.
  • pels representants elegits com a membres de la Junta de Centre.

Actualment, l'ADR compta amb estudiants de les quatre titulacions que s'imparteixen al centre.
Per a contactar amb l'ADR:

Les associacions d'estudiants que han obtingut representació en la Junta de Facultat i Claustre de la Universitat es la seguent: Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història (AEFGH)

Composició