Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Eleccions Junta Facultat , Claustre i representants a l'ADR celebrades el 21 de Novembre de 2019

 

 

COMPOSICIÓ JUNTA ELECTORAL DE CENTRE  PER AL CURS 2020-21

Composició Junta Electoral:

          PDI:  amb el grau doctor i amb vinculació permanent:

 • Titular 1: Marc Baldó Lacomba (President)
 • Suplent 1: Teresa Orozco Kohler
 • Titular 2: Nuria Tabanera García
 • Suplent 2: Isabel Burdiel Bueno

                  

          PDI: no doctor o  sense vinculació permanent

 • Titular: Mireia Ferrer Alvarez
 • Suplent: Juan Chiva Beltrán

         

           PAS:  

 • Titular: Joaquín Lacasta Calvo
 • Suplent: Cristina Bañuls Cervera

 

          ESTUDIANTS: 

 • Titular 1:  Sara Micó Gómez (Grau Història)
 • Suplent 1: Jordi Martínez Torres  (Grau Història)

 

 • Titular 2: Mª Dolores Meneses Genovés (Grau  Informació i Documentació)
 • Suplent 2: Javier Ortiz Palomares (Grau  Informació i Documentació)

 

(Estudiants renovats en Junta Facultat 04/11/2019)