Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

.
.
.

"Caldria crear almenys dues especialitzacions en el Grau"

Javier Argento Vidal | 22 de de juny de 2018

Vaig triar la Universitat de València per la proximitat. Visc a Gandia i és la que més a prop tenia. Crec que el Grau en Informació i Documentació en la UV se centra sobretot en documentació científica i informàtica, i pel que he vist, altres universitats se centren més en biblioteques públiques i biblioteconomia.
Els tràmits de matriculació són fàcils.
Respecte de les assignatures, a nivell personal la que més em va agradar va ser la d'Accés Obert a la Documentació Científica, però en realitat les que més m'han servit per a la inserció laboral són les d'Automatització de Centres i Catalogació Automatitzada.
El pla d'estudis és bo, encara que és cert que és molt difícil adequar-se a la realitat, i més quan el nostre camp és tan canviant i hi ha tanta indefinició de funcions.
Crec que haurien d'existir especialitzacions en el Grau, almenys dues: una que se centrara en biblioteconomia i arxivística, i una altra en entorns digitals i documentació.
D'altra banda, té una bona borsa de pràctiques, hi ha una opció de autopràcticum. I encara que la borsa és bona, la major part de les pràctiques no són remunerades. És una cosa pel laqual caldria lluitar més i tenir reconeixement. Però les pràctiques sempre m'han servit per a conèixer la realitat professional, poder mantenir contacte amb els meus tutors i demanar-los assessorament sempre que ho he necessitat.
Considere, per últim, convenient completar els estudis de Grau amb un Màster, però no ho considere una cosa imprescindible per a cercar i trobar treball. La majoria de màsters que conec se centren en una especialitat, que al cap i a la fi és fàcil aprendre en algun lloc de treball.
Quan vaig acabar el Grau vaig intentar cercar treball de documentalista/bibliotecari per València i voltants però no vaig trobar res, així que vaig haver de marxar a Madrid, on ha sigut més fàcil trobar treball relacionat amb Biblioteconomia i Documentació.