Logo UVGrado en OdontologíaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Medicina i Odontologia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/odontologia

Nombre de crèdits del títol: 300

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 193,5

Matèries optatives: 16,5

Pràctiques externes: 24

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1206

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
80

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Odontòleg/Odontòloga

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Yolanda Jiménez Soriano

Coordinador/a de la titulació José Manuel Almerich Silla

Coordinador/a de pràctiques externes Filo Estrela Sanchis

Coordinador/a de mobilitat Leopoldo Forner Navarro

Interès acadèmic, científic o professional:

Els estudis en Odontologia proporcionen al futur i futura dentista els coneixements i habilitats necessaris per a prevenir, diagnosticar i tractar els problemes de salut relacionats amb les dents, els maxil·lars, la boca i els teixits bucals. A més, s’inculca la importància de la formació continuada, imprescindible per a incorporar a la pràctica clínica diària els avenços científics i tècnics relacionats amb l’odontologia. Alhora, es treballa la comunicació amb el pacient, les característiques del qual cal tenir en compte per fer-lo partícip de les decisions terapèutiques.

Informacions pràctiques:

En cinquè curs, l'alumnat ha de fer pràctiques tutelades, que els permeten adquirir els coneixements pràctics necessaris per a l'exercici autònom de la professió.

Les pràctiques tutelades consisteixen en la participació activa en serveis sanitaris davant casos clínics reals.

Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina i Odontologia són els següents: Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital General Universitari i Hospital Universitari Doctor Peset. A més, la Universitat de València té una Clínica Odontològica pròpia on l'estudiantat es forma en l'atenció a pacients externs.

Aquest grau habilita per a l'exercici professional d'odontòleg/odontòloga.