Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

Nom Categoria Secció Contacte

Sánchez Pérez, Francisca

Administradora                 Serveis administratius i econòmics_CENTRE
Francisca.Sanchez@uv.es

96 38 64265 

 DEGANAT  secredeca@uv.es

Nom Categoria Secció Contacte

Villanueva López, Ana Isabel

Secretària de la degana               

Deganat

Ana.Villanueva@uv.es

96 38 64252

 GESTIÓ ACADÈMICA  fftic@uv.es (per a consultes utilitzeu els àlies)

Nom Categoria Secció Contacte
Abella Rebull, Paqui Responsable coord.tit.

Gestió acadèmica

Francisca.Abella@uv.es

96 39 83313

Olmos Ortega, Consuelo Tècnica M. de gestió

Gestió acadèmica

Consuelo.Olmos@uv.es

96 39 83573

Celda Clemente, Alicia Cap d'unitat de gestió

Gestió acadèmica

Alicia.Celda@uv.es

96 39 83976

Benito Vercher, Fernando Administratiu Getió acadèmica 

Fernando.Benito@uv.es

96 39 83578

Bou Blanc, Jose Manuel Administratiu Gestió acadèmica

J.Manuel.Bou@uv.es

96 39 83574

Contreras Toledo, Esperanza Administrativa Gestió acadèmica

Esperanza.Contreras@uv.es

96 39 83574

Gigante Panadero, M. Luz Administrativa Gestió acadèmica

Maria.L.Gigante@uv.es

96 39 83575

López García, Estrella Administrativa

Gestió acadèmica

Estrella.Lopez@uv.es

96 39 83576

Martínez López, Miguel Administratiu

Gestió acadèmica

Miguel.Martinez@uv.es

96 39 83773

Muñoz Soriano, Nerea Administrativa Gestió acadèmica

Nerea.Munoz@uv.es

96 39 83646

Sanchis Boronat, Elena Administrativa

Gestió acadèmica

Elena.Sanchis@uv.es

96 39 83323

Tamarit Fernández, Vicente Carlos Administratiu Gestió acadèmica

Vicente.Tamarit@uv.es

96 39 83571

Verdú Cueco, Joaquin Administratiu

Gestió acadèmica

Joaquin.Verdu@uv.es

96 39 83572 

GESTIÓ ECONÒMICA  (ecofil@uv.es)

Nom                                        Categoria                            Secció Contacte     
Sandoval del Amor, Antonio Cap unitat de gestió

Gestió econòmica

Antonio.Sandoval@uv.es

96 38 64870

Moreno de la Vieja, Emilia Administrativa Gestió econòmica

Emilia.Moreno@uv.es

96 39 83314

Vicent Gil, Olivar

Administrativa

Gestió econòmica

Olivar.Vicent@uv.es

 96 39 83577

GESTIÓ AUDIOVISUAL I INFORMÀTICA  (audiofil@uv.es)

Nom  Categoria Secció Contacte
Isach Cardós, Carlos Tècnic mitjà d'audiovisuals Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278 / 90159

Parra Mora, Isabel Oficial audiovisual Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278 / 90159

Tormo Albert, Juan Carlos Oficial audiovisual Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278 / 90159

Gimeno Giménez, Miguel Operador informàtic Assistència informàtica

Miguel.Gimeno@uv.es

52136 / 90606

CONSERGERIA (consergefil@uv.es)

Nom Categoria Contacte
Valldecabres Sanchis, Jose María Coordinador de serveis 96 38 64856
González Caparrós, María Luisa Conserge (vesprada) 96 39 83336 
Aguera López, Adelina Auxiliar de serveis

96 39 83336

Berástegui Peris, Aitor 

Auxiliar de serveis 51255

González Trujillo, Pilar

Auxiliar de serveis  96 39 83336
Salvador Jardi, Vicent      Auxiliar de serveis 

 51908    

Vazquez Valiente, Eva Auxiliar de serveis  96 39 83336
Busó Martí, Marta Controladora d' accés (vesprada)

96 39 83336