Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

Nom Categoria Secció Contacte

Sánchez Pérez, Francisca

Administradora                 Serveis administratius i econòmics_CENTRE
Francisca.Sanchez@uv.es

96 38 64265 

 DEGANAT  secredeca@uv.es

Nom Categoria Secció Contacte

Villanueva López, Ana Isabel

Secretària de la degana               

Deganat

Ana.Villanueva@uv.es

96 38 64252

 GESTIÓ ACADÈMICA  fftic@uv.es (per a consultes utilitzeu els àlies)

Nom Categoria Secció Contacte
Olmos Ortega, Consuelo Responsable coord.tit.

Gestió acadèmica

Consuelo.Olmos@uv.es

963983573

Abella Rebull, Paqui Tècnica M. de gestió

Gestió acadèmica

Francisca.Abella@uv.es

96 39 83313

Celda Clemente, Alicia Cap d'unitat de gestió

Gestió acadèmica

Alicia.Celda@uv.es

96 39 83976

Benito Vercher, Fernando Administratiu

Gestió acadèmica

Fernanado.Benito@uv.es

96 39 83578

Calabuig Marín , José Emilio Administratiu

Gestió acadèmica

fftic@uv.es

96 39 83646

Contreras Toledo, Esperanza Administrativa Gestió acadèmica

Esperanza.Contreras@uv.es

96 39 83575

López García, Estrella Administrativa

Gestió acadèmica

Estrella.Lopez@uv.es

96 39 83576

Martínez López, Miguel Administratiu

Gestió acadèmica

Miguel.Martinez@uv.es

96 39 83773

Sanchis Boronat, Elena Administrativa

Gestió acadèmica

Elena.Sanchis@uv.es

96 39 83323

Seco Domingo, Hugo Administratiu

Gestió acadèmica

Hugo.Seco@uv.es

96 39 83574

Tamarit Fernández, Vicente Carlos Administratiu Gestió acadèmica

Vicente.Tamarit@uv.es

96 39 83571

Verdú Cueco, Joaquin Administratiu

Gestió acadèmica

Joaquin.Verdu@uv.es

96 39 83572 

GESTIÓ ECONÒMICA  (ecofil@uv.es)

Nom                                        Categoria                            Secció Contacte     
Sandoval del Amor, Antonio Cap unitat de gestió

Gestió econòmica

Antonio.Sandoval@uv.es

96 38 64870

Collado Fons, Luisa 

Administrativa

Gestió econòmica

Luisa.Collado@uv.es

 96 39 83577

Moreno de la Vieja, Emilia Administrativa Gestió econòmica

Emilia.Moreno@uv.es

96 39 83314

GESTIÓ AUDIOVISUAL I INFORMÀTICA  (audiofil@uv.es)

Nom  Categoria Secció Contacte
Isach Cardós, Carlos Tècnic mitjà d'audiovisuals Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278 / 90159

Parra Mora, Isabel Oficial audiovisual Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278 / 90159

Tormo Albert, Juan Carlos Oficial audiovisual Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278 / 90159

Gimeno Giménez, Miguel Operador informàtic Assistència informàtica

Miguel.Gimeno@uv.es

52136 / 90606

CONSERGERIA (consergefil@uv.es)

Nom Categoria Secció Contacte
Valldecabres Sanchis, José María Coordinador de serveis

Consergeria

96 38 64856

Marco Gómez, Susana Auxiliar de serveis Consergeria 96 39 83336
Pla Bas, Ana  Auxiliar de serveis  Consergeria 

25545

Salvador Jardi, Vicent      Auxiliar de serveis  Consergeria

 51908    

Vazquez Valiente, Eva Auxiliar de serveis 

Consergeria

96 39 83336

Berástegui Peris, Aitor  Auxiliar de serveis  Consergeria 51255
González Caparrós, María Luisa Conserge (vesprada)

Consergeria

96 39 83336 

Busó Martí, Marta Controladora d' accés (vesprada) Consergeria

96 39 83336