Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB EL TÍTOL I EL SET:  titolsfftic@uv.es

Es recomana a l'alumnat que, abans de sol·licitar el títol, revise el seu expedient en la Secretària Virtual per a comprovar que té els crèdits en nombre i forma d’acord amb el pla d'estudis. Es pot sol·licitar durant tot l'any, agost és inhàbil. 

TRAMITACIÓ D'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL

1. Sol·licita a titolsfftic@uv.es  el tancament del teu expedient utilitzant el teu correu ("..."@alumni.uv.es) acompanyat amb el teu DNI escanejat. 

2. Una vegada tingues des de la secretaria la confirmació del tancament del teu expedient, hauràs de gestionar la petició del teu títol per ENTREU_SOLTIT (telemàticament).

RECOLLIDA: 

1. Rebràs notificació per correu electrònic ("..."@alumni.uv.es) indicant la data a partir de la qual podras retirar el títol en la Secretaria de la Facultat.

2. El títol es pot recollir pel titolar acreditant la identitat mitjançant DNI, Passaport o Permís de conduir.

3.  LLiurament del títol a persona distinta de la titolar o mitjançant organisme o institució oficial:

a) Si no eres el titolar hauràs de vindre autoritzat amb poder notarial expressament per a retirar el títol universitari oficial més DNI de ambdues persones (autorizada i qui autoritza)

b) Enviament del títol a la Delegació de Govern, Oficina Consular o equivalent mès pròxima al teu lloc de residència. Es generarà un rebut a l'estudiant per tal d'abonar la taxa d'enviament (15 euros  Espanya, 30 euros Europa, 50 euros resta de països). El títol s'enviarà al titolar que haurà de recollir-lo en el lloc assenyalat.

MODIFICACIÓ DE L'ORIGINAL:

Sol·licitud acompanyada amb el títol original i la documentació acreditativa (original i còpia per al seu coteig).

PÈRDUA DE L'ORIGINAL:

Amb la sol·licitud, l'abonament de les taxes corresponents i la documentació acreditativa d'identitat (original i còpia per al seu coteig).

Per aclariments i consultes: titolsfftic@uv.es (només s'atendran les consultes rebudes mitjançant @alumni.uv.es)