Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

Procés

Acció  Lloc  Data  Més informació 
Impugnació de Qualificacions  Sol·licitud ENTREU 5 dies hàbils des de la publicació de les qualificacions definitives Reglament ACGUV 108/2017
Sol·licitud de reimpressió de Carnet/targeta (causes justificades) Sol·licitud ENTREU Durant el curs Instància electrònica
Qualsevol altre tràmit Sol·licitud ENTREU Durant el curs Instància electrònica