Universitat de ValènciaInstitut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral Logo del portal

Acrònim

INROBOT

Codi referència

PROMETEO/2021/048

Descripció

RESUM I OBJECTIUS

La introducció i implementació de robots en les organitzacions laborals durant les últimes dècades és un fenomen indiscutible que mostrarà un creixement progressiu en els pròxims anys (IFR, 2019, 2020). Si bé existeix un acord generalitzat que aquest fenomen està incidint en el contingut i les característiques dels llocs de treball, existeix una escassetat d'estudis amb metodologia quantitativa que investiguen la influència que té el fenomen de la robotizació en les característiques dels llocs de treball afectats, les experiències laborals dels empleats que els ocupen i els resultats associats amb l'acompliment d'aqueixos treballs (per exemple, satisfacció laboral, benestar i acompliment). Abordar aquesta llacuna en la investigació és important per raons teòriques, pràctiques i ètiques. Per tant, l'objectiu general d'aquest projecte d'investigació és determinar la influència que té la implementació de robots en les organitzacions laborals (robotizació) en la percepció de les característiques del lloc (autonomia, varietat, retroalimentació del lloc, identitat, transcendència, i interacció amb altres membres), el significat del treball, els i resultats laborals (satisfacció laboral, benestar, acompliment, i absentisme). A més, s'analitzarà en quina mesura l'impacte de la robotizació depén de factors organitzacionals (estratègia d'implementació) i factors individuals (gènere, edat, educació, treball, experiència prèvia amb robots i actitud cap als robots).

Per a aconseguir aquests objectius es desenvoluparà un disseny longitudinal en el qual es recollirà dades abans i després de la implementació de robots en les empreses. La mostra d'estudi estarà formada per empleats que treballen en empreses que planegen implementar robots per primera vegada durant els tres primers anys del projecte, o empreses que, si ja els han implementats en alguns departaments, els estendran a uns altres. Les dades obtingudes s'analitzaran mitjançant mètodes basats en models de canvi latent. Aquests mètodes ens permetran estimar la influència de la robotizació sobre les variables endògenes del nostre model d'investigació.

Tenint en compte: 1. La progressiva i creixent implementació de robots en les empreses (IFR, 2019), 2. L'escassetat d'estudis que apliquen una metodologia quantitativa per a estimar l'impacte de la robotizació sobre les variables considerades, i 3. L'escassetat de models teòrics que ens ajuden a comprendre el fenomen abordat, esperem que els resultats derivats del projecte tinguen un alt impacte científic. També esperem que els resultats del projecte tinguen un impacte pràctic important, perquè ens permetran fer recomanacions sobre les estratègies d'introducció i implementació de robots més adequades per a facilitar les seues conseqüències funcionals i evitar i mitigar les disfuncionals.

ACTIVITATS

- XIV Jornades Científiques d´Investigació en Psicología dels Recursos Humans: Tecnologies emergents en acció: Desafiaments en la investigació i pràctica de WOP i RH

- XIII Jornades Científiques d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans: Robotització, digitalització i el futur del treball

- XII Jornades Científiques d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans: Robotizació, digitalització i el futur del treball


 

Investigadors principals:
 • Gonzalez Roma, Vicente
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Veure fitxa
 • Peiro Silla, Jose Maria
 • PDI-Emerit/a Universitat
Veure fitxa
Investigadors participants:
 • Zornoza Abad, Ana
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Coordinador/a de Programa de Doctorat
Veure fitxa
 • Rodriguez Molina, Isabel
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Director/a d' Institut Universitari
Veure fitxa
 • Ramos Lopez, Jose
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
 • Tordera Santamatilde, Nuria
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
 • Martinez Tur, Vicente A
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Director/a de Departament
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
 • Orengo Castella, Virginia
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
 • Hernandez Baeza, Ana Maria
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
 • Tomas Marco, Maria Ines
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Veure fitxa
 • Moliner Cantos, Carolina P
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
 • Lorente Prieto, Laura
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Coordinador/a Curs
Veure fitxa
 • Pons Verdu, Fernando Jose
 • PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Veure fitxa
Data d'inici
2021 Setembre
Data de finalització
2024 Desembre
Entitats finançadores:

 • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Generalitat Valenciana.