Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Mesures Covid-19 (IDOCAL)

  • 8 d’octubre de 2020
Mesures Covid-19 (IDOCAL)

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID IMPLANTADES EN L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS, DEL DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL, I DE LA QUALITAT DE VIDA LABORAL (IDOCAL)

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID IMPLANTADES EN L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS, DEL DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL, I DE LA QUALITAT DE VIDA LABORAL (IDOCAL)

1. Mesures de prevenció implantades per al manteniment de la distància interpersonal
De conformitat amb l'apartat 5.1 i 5.7 de la Instrucció de la Gerència IUV17/2020, s'han implantat les següents mesures:
(1) S'han reorganitzat els llocs de treball d'oficines i laboratoris per a assegurar una distància interpersonal de, almenys, dos metres.
(2) S'ha deixat sense servei les fonts i els dispensadors d'ús comú.
(3) S'ha tancat a l'ús l'espai d'ús comú en el qual es troben les esmentades fonts i dispensadors.
(4) Hi ha habilitades escales diferents per a pujada i baixada a la planta de l'edifici en el qual es troben els espais del Idocal.

En els espais i llocs de treball d'atenció al públic:
(1) L'atenció al públic es realitza amb mampara protectora o garantint una separació física mínima d'un metre i mig.
(2) S'ha creat un sistema de cita per a limitar la concurrència simultània de persones.

2. Ventilació.
Quan les condicions meteorològiques i de l'edifici ho permeten, es mantindran les finestres obertes el major temps possible.

3. Disminució de la concurrència de persones i limitacions d'aforament.
Limitacions d'aforament de les aules de docència, sales de reunions, i espais de treball:
L'aforament màxim s'ha establit per a complir la distància interpersonal recomanada de, almenys, dos metres.

4. Mesures higièniques enfront de la COVID-19
Màscara
L'ús de màscara higiènica o quirúrgica és obligatori, tant en els espais oberts com en els tancats, quan es puga concórrer en el mateix espai amb altres persones, sense perjudici de les exempcions previstes en la normativa estatal i autonòmica.

Solució alcohòlica
Les zones d'ús comú disposen de dispensadors amb preparats de base alcohòlica (mínim 70%) per a facilitar la higiene de mans.

5. Dades de contacte de la persona referent COVID de la Facultat de Psicologia i la persona responsable COVID de la UV:
Les dades de contacte de la persona referent COVID de la Facultat de Psicologia, en aplicació de l'apartat quinze de les Directrius de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021, són:
- Juan Miguel Rausell Gómez
- Administrador de la Facultat de Psicologia
- Correu electrònic: psicovid19@uv.es

La persona responsable de la UV és Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerector d'Investigació.

El correu electrònic general de la UV per a consultes i comunicacions relatives a casos de contagi de COVID-19 és: covid@uv.es.

6. Ubicació de les sales d'aïllament per a atendre emergències relatives a COVID-19
La sala d'aïllament habilitada, en aplicació de l'apartat dotze de les Directrius de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021, és la següent:
- Sala d'exposicions (ref. CEUV. 122)