Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Una gran part dels estímuls i situacions estressants que incrementen el risc de patir trastorns mentals i físics en els éssers humans són de naturalesa social. Per això, els paradigmes basats en l'estrès social estan sent adoptats cada vegada més, tant en estudis duts a terme en subjectes humans com en models animals, per determinar els mecanismes neurobiològics de l'estrès. No obstant això, un aspecte essencial de la resposta a l'estrès social el constitueixen les àmplies diferències existents entre els individus.

El grup d'investigació "Estres i Salut: Vulnerabilitat i Resistència" (ESSA) del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València basa els seus estudis en els resultats obtinguts en investigacions prèvies realitzades pels investigadors integrants del grup en estudis de camp (dones víctimes de violència de gènere, esportistes breentrenats, mestres amb burnout, cuidadors no formals ...); estudis de laboratori amb éssers humans (estressors mentals, físics i socials); i estudis experimentals amb animals (aïllament social, trobades socials, dominància-submissió, derrota social).

L'objectiu general que es pretén assolir és determinar i analitzar una sèrie de potencials factors de vulnerabilitat i resistència que poden contribuir a explicar les diferències individuals en la resposta a l'estrès social i, com a conseqüència, en el seu impacte sobre la salut. Els resultats que s'obtinguin contribuiran a augmentar el coneixement sobre les bases i mecanismes de les diferències individuals en la resposta a l'estrès, el que constitueix, en l'actualitat, un dels majors reptes per a la investigació biomèdica. Així mateix, ajudaran a la fonamentació de les estratègies d'intervenció necessàries per a la prevenció i tractament dels trastorns en la salut causats per l'estrès social, contribuint a la consecució de programes d'actuació més específics i eficaços.