University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

Els comptes de correu de la Universitat de València es publiquen en el directori web de la institució a través del servei Buscant persones en la Universitat de València. En aquest recurs es faciliten almenys les dades següents:

  • Cognoms i nom del titular del compte de correu.
  • Titulació en què es troba matriculat i si la matrícula està vigent.
  • Adreça de correu electrònic.
  • Altres vinculacions que habiliten per a disposar de compte de correu.

L'activació d'un compte de correu electrònic en comporta necessàriament la publicació en el directori. El titular el pot retirar mitjançant el procediment previst en el gestor de correu, desactivant la instrucció 'El meu usuari apareix' a la qual s'accedeix seguint la ruta: Comptes d'usuari / El meu usuari / Modificar les meues dades de localització. El gestor de correu de la Universitat permet exercir un control total sobre la informació que es publica en la web institucional.