University of Valencia logo Logo del portal

  • cartell informatiu lopd

La Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, fixa un conjunt d'obligacions per tal de garantir que qui tracte dades relatives a persones físiques ho faça amb ple respecte dels drets fonamentals dels titular d'aquestes. Donada la complexitat de la Universitat cal fixar els procediments que ens permeten en tot moment estar assabentats de qualsevol tractament subjecte a la LOPD que es puga produir i prestar l'assessorament necessari per a garantir el respecte de la legalitat.

Document del protocol d'actuació

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy