Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

La Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, fixa un conjunt d'obligacions per tal de garantir que qui tracte dades relatives a persones físiques ho faça amb ple respecte dels drets fonamentals dels titular d'aquestes. Donada la complexitat de la Universitat cal fixar els procediments que ens permeten en tot moment estar assabentats de qualsevol tractament subjecte a la LOPD que es puga produir i prestar l'assessorament necessari per a garantir el respecte de la legalitat.

Document del protocol d'actuació