Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

La línia d'investigació és usar de manera continuada procediments per pensar reflexivament i creativament i convertir-los en una manera d' enfrontar-se a situacions diverses, cultura del pensament en acció. Apostant per una investigació transdisciplinària (marcs, eines i estratègies) promovent el compromís cívic amb l'objectiu d'empoderar els i les futures professionals de l'educació.
Acrònim

RENOVA PID

Codi referència

UV-SFPIE_PID-2078483

Descripció

Es proposen cinc objectius generals del Renova ODS-projecte d'innovació amb els corresponents objectius més específics:

1) Continuar avaluant la potencialitat del pensament reflexiu i creatiu en la metodologia docent transdisciplinar, al voltant dels objectius de desenvolupament sostenible, i en la qualitat de l'aprenentatge de l’alumnat de les assignatures implicades. 

1.1. Conéixer la percepció dels/de les estudiants sobre l’impacte en el seu aprenentatge, a partir de les experiències desenvolupades en el marc del RENOVA PID 2021-2022, NOU PID 2020-2021 i dels projectes REDICE 14-1511 i REDICE 16-1660 i donar-li continuïtat en l’actual proposta amb la validació del qüestionari d’activitat amb l’objectiu d’aprofundir en l’activitat transdisciplinar plantejada. 

1.2. Aprofundir en la identificació dels indicadors de qualitat en la docència desenvolupada (punts forts i punt febles) així com els reptes que implica aquest enfocament a la Universitat, des de l’espai d'intercanvi d'experiències, la pràctica reflexiva i el debat incardinat en l’equip multidisciplinari del projecte

1.2.1 Grups de debat de l'alumnat implicat, incorporant deu preguntes als grups de discussió.

1.2.2 Reflexions individuals del professorat implicat al respecte de l’activitat plantejada i el desenvolupament.

1.2.3 Debat de l'equip del projecte de les conclusions per a identificar els punts forts i els punts febles de les activitats proposades  al curs 2022-2023.

2) Continuar validant els dispositius elaborats (metodologies i eines) per al seu disseny definitiu, considerant la docència presencial i semi-presencial com a repte de futur per al desenvolupament de les competències transversals a la Universitat, incorporant com referència els objectius de desenvolupament sostenible com eixos vertebradors de les propostes. 

3) Formalitzar, difondre i transferir les pràctiques i les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge dissenyades per oferir millores, tant en la proposta curricular com en l’activitat docent organitzada i estructurada a aquest efecte.

4) Replantejar l’estructura i disseny de les pràctiques i activitats transdisciplinars i construir un espai de  treball col.laboratiu de recopilació de les fitxes d’activitats transdisciplinars que a curt termini poguéssem ser un material de bones pràctiques publicable.

5) Explotació de les dades obtingudes de les activitats proposades i dels qüestionaris per a millorar les pràctiques i fer difusió dels resultats del curs 2021-2022 i del 2022-2023.

Investigadors principals:
  • Soto Gonzalez, Maria Dolores
  • PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Veure fitxa
Equip de treball no UV

López Secanell, Irene

Pons Vázquez, María Sheila

Renovell Rico, Sonia

Rodríguez López, Ramona

Suárez Ortega, Magdalena

Vedugo Perona, José Javier

Data d'inici
2022 Juliol
Data de finalització
2023 Juliol
Entitats finançadores:

UV Projectes Programa PID (Projectes d’Innovació Docent)

Modalitat RENOVA-PID

Tipus projecte
  • UV - Innovació educativa