Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

La finalitat del projecte és contribuir a un enfocament més plural de les modalitats d'ensenyament- aprenentatge en la Universitat, centrant-se especialment en les quals afavoreixen el pensament reflexiu-creatiu i la consciència de l'alumnat en la construcció del coneixement i en el seu procés d'aprenentatge. Des del contrast que permet la pràctica reflexiva i el treball en equips col·laboratius, el projecte vol ser una contribució més al disseny d'aquestes intervencions i experiències d'aprenentatge, aportant evidències del seu efecte en el desenvolupament professional i el desenvolupament de les competències genèriques en l'educació superior a través de desenvolupament de pràctiques transdisciplinars i des de la perspectiva dels objectius de desenvolupament sostenible.
Acrònim

Ajudes Grups emergents

Codi referència

GVA GV/2022/049

Descripció

Es proposen quatre objectius generals d'investigació:

 

1) Avançar cap a l'aprofundiment del marc teòric sobre el pensament reflexiu-creatiu, la transdisciplinarietat i els objectius de desenvolupament sostenible en les activitats d'ensenyament i aprenentatge aplicades a l'Educació Superior.

 

2) Avaluar la potencialitat d'aquest enfocament en la metodologia docent i en la qualitat d'aprenentatge dels i les estudiants de les assignatures implicades.

 

3) Validar els dispositius elaborats (metodologies i tasques) per a la seua redissenye definitiu, considerant la docència presencial i semipresencial com un repte de futur per al desenvolupament de les competències transversals a la Universitat.

 

4) Formalitzar, difondre i transferir les pràctiques i les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge dissenyades per a oferir les millores, tant en la proposta curricular com en l'activitat docent organitzada i estructurada en les diferents etapes formatives de l'educació superior.

Investigadors principals:
  • Soto Gonzalez, Maria Dolores
  • PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Veure fitxa
Equip de treball UV
  • Hernaiz Agreda, Nerea
  • PDI-Ajudant Doctor/A
Veure fitxa
  • Mendez Cabrera, Jeronimo
  • PDI-Ajudant Doctor/A
Veure fitxa
  • Rodrigo Segura, Francesc Josep
  • PDI-Ajudant Doctor/A
Veure fitxa
Equip de treball no UV

Mª Sheila Pons Vázquez – Florida Universitària

Víctor Soler Penades - Florida Universitària

Sonia Renovell Rico - Florida Universitària

Ramona Rodríguez López – UPV – Institut Universitari de la Creativitat i Innovacions Educatives

Irene López Secanell – Florida Universitària

Data d'inici
2022 Gener
Data de finalització
2023 Desembre
Entitats finançadores:

GVA-Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciéncia i Societat Digital

Tipus projecte
  • UV - Innovació educativa