Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC) Logo del portal

  • ARTEC

Realitat Virtual

La Realitat Virtual ha estat una de les línies de recerca prioritàries del grup ARTEC , desenvolupant nombroses aplicacions i , sobretot , creant eines i tecnologies pròpies que permeten entorns de gran qualitat visual i tecnològicament innovadors .

Això ha fet possible que el grup dispose d'eines programari flexibles i eficients per al desenvolupament d'entorns virtuals , així com de dispositius maquinari i entorns de visualització adequats per a aquest tipus de treballs . Les instal · lacions compta amb un CAVE amb un sistema de projecció en 4 pantalles , i diferents sistemes de visualització i treball en entorns virtuals de desenvolupament propi com una taula multitouch .

Algunes de les àrees de treball han estat : El modelatge tridimensional orientat a aplicacions 3D temps-real desenvolupant eines pròpies amb estructures de dades i processos que optimitzin la visualització en entorns 3D . La recerca de tècniques d'optimització d'entorns virtuals distribuïts . La visualització de dades geogràfiques i terrenys en temps real , desenvolupant estructures de dades i algorismes que permetin la visualització interactiva i transmissió de grans extensions de terreny . La gestió d'actors virtuals dins d'entorns virtuals .

Dins d'aquestes línies ARTEC ha tingut nombrosos projectes alguns amb finançament públic i altres amb empreses privades . S'han aplicat els resultats d'investigacions a temes com la visualització industrial en aplicacions com la de revestiments ceràmics per TAU ceràmica , la visualització interactiva de la línia 5 del metro de València , o algunes visualitzacions arquitectòniques com les realitzades per la Universitat de València de l'Edifici ADEIT o de l'edifici del Carrer de la Nau

En l'àmbit de la simulació civil els projectes desenvolupats amb DRAGADOS inclouen el sistema VALL de modelatge i visualització de carreteres en 3D , sistemes de simulació d'entorns de construcció ( PREVISOR ) o aplicacions per al monitoratge del procés de construcció ( SICURA Edificació) .
També s'han desenvolupat aplicacions 3D sobre dispositius mòbils per a empreses com Orange com són el Intelligent EYE o el Reial Madrid 3D World .


Simulació

El grup ARTEC porta molts anys investigant i desenvolupant aplicacions de baix cost orientades a aplicar les tecnologies de simulació l'àrea de formació i recerca en factors humans .

Podem destacar dins del grup la línia de treball en simulació de conducció , on s'han desenvolupat diverses tesis tractant temes de modelatge de carreteres , gestió del trànsit autònom i gestió d'exercicis de simulació . En aquesta àrea el grup desenvolupa des de fa anys sistemes visuals i de gestió de trànsit a simuladors de conducció com el SIRCA finançat per NISSAN i la Universitat Tecnològica de Dresden , o TUTOR el simulador combinat d'autobús i camió . A més s'han creat simuladors multilloc orientats a la formació en seguretat viària de conductors professionals , o la prevenció de riscos com el simulador SIAUTO , així com projectes basats en estudis de factors humans .

A l'àrea de simulació civil tenim una llarga experiència en simuladors tota mena orientats a la formació com els simuladors de salvament marítim i pot o els simuladors de construcció (Edifici Virtual de Riscos, Simulador de construcció per DRAGADOS ) . També hem creat simuladors col · laboratius , simuladors de grues portuàries , d'helicòpter o altres simuladors orientats a l'entreteniment com el simulador d'ala delta . En tots ells el grup ARTEC ha investigat en les línies de desenvolupament de sistemes de visualització i interacció adequats per a la immersió en aquests entorns , així com en la creació de models físics adequats i entorns virtuals altament realistes .


Realitat Augmentada

La realitat augmentada , a diferència de la realitat virtual , no pretén submergir a l'usuari en un món virtual , sinó augmentar la seva percepció del món real utilitzant informació virtual . Amb aquest objectiu d'augmentar la percepció de l'usuari , el grup ARTEC se centra en augmentar el sentit de la vista , dissenyant i creant , tant aplicacións com dispositius de visualització adequats a les necessitats de cada cas .
Encara que aquesta tecnologia és relativament nova , des de 2005 hem desenvolupat ja un gran nombre de projectes , en els quals s'ha aplicat a diversos camps : formació ( Virtual Fire , supervisar i supervisar 2.0 ) , disseny i prototipat ( BIOMIMO ) , construcció i obra civil ( SICURA ) , ajuda a persones amb autisme ( Pictogram Room ) , publicitat ( Agència Virtual ) o entreteniment ( Sagrada Família AR , observar , FITUR 2011 ) .


Tecnologies per a autisme

Adaptalab: Desenrotllem i provem experimentalment solucions tecnològiques creades per a millorar la comunicació, l'educació i la qualitat de vida de les persones amb trastorns de l'espectre autista i / o discapacitats intel·lectuals. En este àmbit hem treball en números projectes comptant amb la col·laboració d'organitzacions que treballen directament amb xiquets o adults amb autisme o discapacitat intel·lectual.

https://www.adaptalab.org/