Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

El Treball Fi de Màster consisteix en la realització d'un treball original d'investigació desenvolupat en un laboratori d'investigació de qualsevol de les línees d'investigació proposades al Màster.

Caldrà redactar i presentar un treball experimental, supervisat per un tutor o tutora i sota la direcció d'un investigador.

El mòdul TFM en el Màster d' Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salud és de 15 ECTS. L'estudiant caldrà dedicar en seua realització un mínim de 375 hores, de las quals 100 hauràn ser pressencials.

Cal tindre en compte que L'ESTUDIANT HA DE COMPLIR LA NORMATIVA PRÒPIA DEL CENTRE AL QUAL ESTÀ ADSCRIT EL MÀSTER (Facultat de Biologia). Aquesta informació es troba al següent enllaç:


http://www.uv.es/uvweb/biologiques/ca/estudios-postgrado/masters-oficiales/trabajo-fin-master/tfm-informacion-propia-del-centro-1285906907635.html