Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

El Calendari dels periodes per la presentació i defensa dels TFM els marca la Facultat de Biologia. 

www.uv.es/biologia

La sol·licitud de defensa es realitza a través del ENTREU.

S'haurà d'adjuntar:

En el cas que el treball es realitze en una entitat diferent de la Universitat de València (una altra institució o empresa) cal omplir un formulari (contracte) i enviar-lo a la secretaria del centre perquè es tramiti el corresponent contracte en el ADEIT.