Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Professors externs de l'Institut de Biomedicina, València
Jeronimo Bravo Sicilia                                                            Estudi de les relacions estructura-funció en proteïnes i complexos d'interés biomédic fent especial énfasis en cáncer i en el control de l'expresió génica
Marta Casado Pinna Generació i caracterizació de models cel·lulars i animals per a l'estudi del paper fisiopatológic de la ciclooxygenasa-2 en fetge i cor
Nuria Flames Bonilla Estudi dels mecanismes moleculars que regulen la generació de diversitat neuronal
Alberto Marina Moreno Caracterizació estructural i funcional de mecanismes de transducció de senyal, así com d'altres processos cel·lulars
Jordi Pérez Tur Estudi de factors genétics implicats en l'aparició, evolució i resposta a tractaments en malalties del sistema nerviós
Paloma Pérez Sánchez Análisi funcional dels receptors de glucocorticoides i mineralocorticoides en la biologia cutánea mitjançant aproximacions transgénicas.
Vicente Rubio Zamora Caracterizació estructural i funcional de proteïnes i de complexos macromoleculares d'interés científic, biotecnológic o biomédic, particularment en el últim aspecte com a dianes potencials en malalties humanes
Pascual Sanz Bigorra Estudi de les bases fisiopatológiques de la senyalització per glucosa i de l'epilèpsia de tipus Lafora
Pilar Gonzalez Cabo Bases moleculars de l'atàxia de Friedreich.
Maria Adelaida García Gimeno Estudi de les bases fisiopatológique de la senyalització per glucosa i de l'epilèpsia de tipus Lafora
Máximo Ibo Galindo Orozco Biologia molecular i cel·lular del desenvolupament
Carmen Cucarella Servei de transgénesis i biotecnologia reproductiva
Professors extern del Centre d'Investigación Príncipe Felipe, València
Rosa Farrás Rivera                                                           Laboratori de Senyalització Oncogénica: Xarxes de senyalització en cèl·lules mare tumorals de càncer de pulmó. Regulació del factor de transcripció AP-1 en senyalització oncogénica.  
Inmaculada Moreno Gimeno Laboratori de Neuroendocrinología Molecular. Banc de línies cel·lulars  
Alicia Martínez Romero Servei de Citómica: Aplicació de la citometría i citómica a l'anàlisi i la separació cel·lular  
Victoria Moreno Manzano Laboratori de Regeneració Tisular i Neuronal: Caracterització i aplicacions terapèutiques de les cèl·lules mare de l'adult en lesions espinals i patologies osteo-articulessis.  
Luke, Noon Celúlas madre hepáticas y diabetes
Guash Aguilar, Rosa Papel de las proteínas RHO.
Professor extern Fundación Hospital Clínico València-INCLIVA, València
Antonio Díez Juan                                                             Estudi de les interaccions entre envelliment, síndrome metabólic i endoteli microvascular
Herrera Martín, Guadalupe Citómica
Professors externs de l'Institut d'Investigación Sanitària La Fe, València
Pilar Sepúlveda Sanchís                                                       Estudi del paper de les cèl·lules mare adultes i els precursors endoteliales en el tractament de l'infart de miocardi
Influencia de la isquemia sobre la viabilitat i capacitat d'autorrenovació de cèl·lules mare de l'adult.
Laia Tolosa Pardo  Bases moleculars de la toxicologia clínica
Roque Bort Martí  Investigació en cèl·lules progenitores hepàtiques
Maria Dolores Sánchez Izquierdo  Microarrays i altres OMICAS: Aplicació a la investigació clínica - Servei de Microarrays - IIS LA FE (2 h)
Agustín Lahoz Rodriguez  Investigació Metabonómica en Hepatologia - Unitat Hepatologia Experimental - IIS LA FE (2 h)
Mullor Sanjose, José Luis Señalización células madre y sus aplicaciones en la toxicología
Hospital Universitàri Doctor Pesset, València
Cejalvo Andújar,  M. José