Logo de la Universitat de València Logo Màster en Bioestadística Logo del portal

L'admissió es realitza de forma personalitzada, atenent al currículum i expedient del sol·licitant d'acord amb els paràmetres globals preestablits per les normatives vigents. S'atendrà a la formació i experiència prèvia de l'estudiant en relació amb els continguts de les diferents matèries del màster, així com el seu expedient acadèmic.

El màster està dirigit a Llicenciats/Graduats de l'àrea de Ciències de la Salut, així com a Llicenciats/Enginyers/Graduats de les àrees de Ciències Bàsiques i Tècniques. També tindran un perfil adequat aquells titulats en altres àrees que disposen d'experiència professional relacionada amb les Ciències de la Salut i de la Vida.

Els titulats en altres àrees que no disposen d'experiència professional en l'àmbit del màster podran ser acceptats en el cas que no es cobrisquen totes les places amb els perfils dalt descrits.

Per a l'admissió s'aplicarà el següent barem:

  • 50%: expedient acadèmic.
  • 20%: experiència professional.
  • 10%: experiència investigadora.
  • 20%: altres mèrits (beques, col·laboracions, altres títols, nivell d'idiomes, etc.)