University of Valencia logo Logo Master's Degree in Corporate Law. Commercial Consultancy, Labour Advisory and Tax Advice Logo del portal

Tribunales defensa TFM

 CONVOCATÒRIA DEFENSA TFM 2022-2023

 Els actes de defensa de TFM es convocaran conforme al sistema d'avaluació del Màster publicat al principi de curs.

 

ASSESSORIA MERCANTIL

  • TRIBUNAL MERCANTIL

 

ASSESORIA FISCAL

  • TRIBUNAL FISCAL

 

ASSESORIA LABORAL

  • TRIBUNAL LABORAL

NORMATIVA REGULADORA DEL TFM