Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme Logo del portal

Un Màster Oficial és un curs acadèmic que culmina amb l'obtenció d'un títol d'educació superior de Postgrau. Tal com arreplega l'article 15 del RD 1393/2007, els ensenyaments de Màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball de finalització de Màster (d'ara endavant TFM), que en el cas del Màster Oficial en Direcció i Planificació del Turisme (d'ara endavant MDPT) consta de 10 crèdits ECTS. Per a ser avaluat el TFM cal que el/l'estudiant haja superat tots els crèdits ECTS de la titulació.

D'acord amb el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS per les seues sigles en anglès), 1 ECTS equival a 25 hores de treball d'un estudiant, per tant estem davant un treball de 10 crèdits i 250 hores.

Hi ha dues activitats formatives que s'han de realitzar en el TFM. La primera, l'assistència a reunions de supervisió amb el tutor acadèmic. Per a aquesta activitat la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster (d'ara endavant CCAM) ha considerat que és necessari, almenys, emprar 25 hores (1 crèdit) fins a la defensa final del TFM (així ve recollit en la memòria del MDPT). Més endavant establim per a quin hagueren d'emprar-se aquestes reunions.
La segona activitat formativa consisteix en la realització del TFM per part de l'estudiant, que suposa un mínim de 225 hores de treball de l'estudiant (9 crèdits).