Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme Logo del portal

El Màster Oficial en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de València té una orientació professional que suposa la realització d'unes Pràctiques Externes Professionals (PEP) amb una càrrega de 9 crèdits ECTS.

Les pràctiques es realitzaran preferentment en règim de jornada completa, al llarg del segon semestre, preferentment entre abril i maig, encara que podran utilitzar-se també altres modalitats com a mitja jornada, caps de setmana o períodes discontinus.

En qualsevol cas, s'ajustarà el nombre de dies de pràctiques a realitzar amb la finalitat de que la seua durada arribe a l'entorn de les 200 hores (que s'entén corresponen a 5 setmanes laborals, en règim de jornada completa), corresponents a 8 crèdits ECTS, tenint en compte que l'assistència a reunions amb el tutor de l'empresa i el tutor acadèmic, així com la realització de la memòria suposa una càrrega de treball de 20 hores o 0,8 crèdits ECTS. Per a completar les pràctiques es procedirà a la realització d'un Seminari de Pràctiques, presencial, de 5 hores o 0,2 crèdits, impartit per personal de la OPAL de la Universitat de València.

El/l'alumne/a s'adaptarà al règim horari establit pel tutor de l'empresa o institució, així com al lloc de realització de les pràctiques, que podrà ser la seu de l'empresa o institució o qualsevol altra que requerisca el desenvolupament de les activitats programades per a l'alumne en pràctiques.

La Universitat signarà un conveni de col·laboració amb l'empresa o institució, en el qual s'especifique amb claredat que el/l'estudiant és acollit/a únicament com a alumne/a en pràctiques, sense que tinga dret a rebre cap contraprestació econòmica ni a adquirir cap tipus de dret laboral. El període d'estada en pràctiques vindrà cobert, a l'efecte d'accidents, pel segur escolar contractat per al/l'alumne/a a través de la seua matrícula en el Màster.