Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Ambiental Logo del portal

Donat l'orientació professional i investigadora del màster, les Pràctiques Externes es realitzaran en una empresa, en el cas de l'alumnat que opte per una orientació professional, o en un centre de recerca, si l'alumnat pretén continuar els seus estudis de cara a l'elaboració de la tesi doctoral. En aquest últim cas, també existiria la possibilitat de realitzar les pràctiques dins del departament de recerca i desenvolupament d'una empresa.

La Comissió Acadèmica del Màster, juntament amb els tutors acadèmics de pràctiques de la UV i UPV, s'encarrega de mantenir una borsa de places que són ofertes als alumnes en funció de l'especialitat que s'hagi escollit. L'alumnat també té l'opció de proposar el lloc de l'estada al tutor acadèmic, que avaluarà l'activitat de l'empresa/organisme, així com les tasques a realitzar, amb la finalitat d'establir la seva relació amb l'àmbit de l'enginyeria ambiental. Si la proposta és acceptada, l'alumne podrà realitzar les seues pràctiques dit lloc.

Les Pràctiques Externes consten de 6 crèdits ECTS, la qual cosa suposen 120 hores d'estada en l'empresa o institució, a més de 30 hores de treball individual de l'alumnat. Les Pràctiques Externes tenen com a objectiu:

1.Prendre contacte amb la vida laboral, professional i/o investigadora.
2.Resoldre problemes relacionats amb l'enginyeria ambiental aplicant els coneixements adquirits.
3.Adquirir la capacitat de treballar en equip.
4.Prendre decisions sobre la base dels coneixements adquirits

L'avaluació de les pràctiques externes es durà a terme mitjançant una memòria en la qual l'alumne exposarà el treball realitzat, que suposa un 90% de la nota, i les enquestes de valoració emplenades pel tutor de l'empresa, que suposa el 10% restant.

Per a més informació pot consultar-se la guia docent de “Pràctiques Externes” en la pestanya Pla d'Estudis d'aquest mateix apartat.

Contacte UV

 Tutor acadèmic

Nuria Martí Ortega
963544540
nuria.marti@uv.es

Contacte UPV

Tutor acadèmic

Joaquín Serralta Sevilla

963879340

jserralt@hma.upv.es