Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Ambiental Logo del portal

Objectius

El/L'enginyer/a ambiental té com a missió específica l'anàlisi, la prevenció i correcció de danys ambientals, la protecció de l'entorn i la millora de la qualitat ambiental, enfront de problemes com el consum no sostenible de recursos, la generació de residus, la contaminació d'aigües, aire i sòls, evitant que les activitats humanes, incloent els processos productius, afecten a la qualitat ambiental.el/la enginyer/a ambiental té com a missió específica l'anàlisi, la prevenció i correcció de danys ambientals, la protecció de l'entorn i la millora de la qualitat ambiental, enfront de problemes com el consum no sostenible de recursos, la generació de residus, la contaminació d'aigües, aire i sòls, evitant que les activitats humanes, incloent els processos productius, afecten a la qualitat ambiental.