Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Codi programa: 3132

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctoriq

Organització:Departamento de Ingeniería Química

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dra. Dña. Carmen Gabaldón García

Places ofertes de nou ingrés:12 plazas.

Objectius: El programa té per objectiu la formació de doctors en el camp de l'enginyeria química, ambiental i de processos. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior: comprensió sistemàtica del camp d'estudi d'enginyeria química i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Descripció: El interés y relevancia académica, científica o profesional del Programa de Doctorado en Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos queda patente en las siguientes consideraciones: Experiencias anteriores: Esta propuesta supone la transformación del programa oficial de posgrado en Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos del Departamento de Ingeniería Química (RD 56/2005), actualmente vigente en la Universitat de València. Este programa dispone de la Mención hacia la Excelencia para los cursos académicos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. La valoración global ponderada que se obtuvo del Programa en la evaluación de la solicitud fue de 93 puntos sobre 100. El programa oficial de doctorado en Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos proviene a su vez de la adaptación del Programa de Doctorado “245 B Ingeniería Química” del Departamento de Ingeniería Química, estudios de doctorado vinculados a la arquitectura de títulos anterior a la Reforma de Bolonia (RD 778/1998).

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctoriq@uv.es