Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

L'objectiu general del Màster Universitari en Enginyeria Química per la Universitat de València és formar i especialitzar a l'alumne per a l'exercici de la professió d'Enginyer Químic, arreplegant totes i cadascuna de les competències que han d'adquirir-se, contemplades en la Resolució de 8 de Juny de 2009, de la Secretària General d'Universitats, i publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat del 4 d'Agost de 2009. Així, el títol proposat ha de suposar d'una banda un aprofundiment dels coneixements i capacitats adquirides en el Grau en Enginyeria Química i, per una altra, ha de conduir a un nivell d'especialització que permeta l'adequat desenvolupament de la professió. D'altra banda, la realització d'aquest Màster també proporcionarà la preparació científic/tècnica necessària en la realització d'estudis de doctorat als estudiants que ho desitgen.