Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

L'objectiu general del Màster Universitari en Enginyeria Química per la Universitat de València és formar i especialitzar l'alumne per a l'exercici de la professió d'Enginyer Químic, recollint totes i cadascuna de les competències que s'han d'adquirir, contemplades en la Resolució de 8 de Juny de 2009, de la Secretaria General d'Universitats, i publicades al Butlletí Oficial de l' Estat del 4 d' agost de 2009. Així, el títol proposat ha de suposar d' una banda un aprofundiment dels coneixements i capacitats adquirides en el Grau en Enginyeria Química i, de l' altra, ha de conduir a un nivell d' especialització que permeta l' adequat desenvolupament de la professió. D'altra banda, la realització d'aquest Màster també proporcionarà la preparació científic/tècnica necessària en la realització d'estudis de doctorat als estudiants que ho desitgin.

Com a objectiu específic del títol es pot destacar l' especial orientació aplicada a entorns laborals i industrials, plasmada tant en el desenvolupament d' unes pràctiques externes curriculars com en la participació en la docència regulada de professionals que desenvolupen la seva activitat en diversos subsectors de l' àmbit del títol, mitjançant un programa de seminaris.