Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Les tasques específiques de l' enginyer químic s' estableixen com: estudiar, fer viable, projectar, dirigir, construir, instal·lar, treballar i mantenir les indústries que involucren processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria, les seves instal·lacions complementàries i els seus equips, maquinària, aparells i instruments. A més, les competències desenvolupades en la seva formació li permeten realitzar una altra gran varietat de funcions.

En aquest sentit, l' Enginyer Químic és un professional versàtil, capacitat per treballar en una gran varietat de sectors, desenvolupant molt diverses activitats professionals.

L' actual mercat laboral demanda cada vegada més aquest tipus de perfil professional, on a més de posseir una formació específica en Enginyeria Química, es posseeix la capacitat d' adaptar-se a treballar eficaçment en múltiples àmbits professionals. De fet, els estudis d'inserció laboral més recents no només mostren que la pràctica totalitat dels egressats estaven actius, sinó que a més ocupaven llocs de tècnic o amb persones a càrrec i amb un perfil ajustat al seu nivell i titulació.

Entre els sectors on troben sortida professional els enginyers químics es pot destacar l'àmbit tradicional, la indústria de processos químics i afins (alimentària, refinament, aplicacions mediambientals i biotecnològiques, etc.) però també empreses d'enginyeria i assessorament tècnic, o el sector públic.

A més, per la seva formació està capacitat per desenvolupar tasques professionals variades, com per exemple, la direcció de projectes, el disseny d'operacions i processos, el manteniment de plantes i equips, tasques de gestió, recerca, desenvolupament i innovació, com a consultor, auditor i responsable dels sistemes integrats de gestió (qualitat, medi ambient, prevenció), l'avaluació de projectes i l'assessoria tècnica i legal, i la docència universitària i d' ensenyament mitjà.