Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Les tasques específiques de l'enginyer químic s'estableixen com: estudiar, fer viable, projectar, dirigir, construir, instal·lar, treballar i mantenir les indústries que involucren processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria, les seues instal·lacions complementàries i els seus equips, maquinària, aparells i instruments. A més, les competències desenvolupades en la seua formació li permeten realitzar una altra gran varietat de funcions.

En aqueix sentit, l'Enginyer Químic és un professional versàtil, capacitat per a treballar en una gran varietat de sectors, exercint molt diverses activitats professionals.  Entre els sectors on troben eixida professional els enginyers químics es pot destacar l'àmbit tradicional, la indústria de processos químics i afins (alimentària, refí, aplicacions mediambientals i biotecnològiques, etc.), però també empreses d'enginyeria i assessorament tècnic, o el sector públic.

A més per la seua formació està capacitat per a exercir tasques professionals variades, com per exemple, l'adreça de projectes, el disseny d'operacions i processos, el manteniment de plantes i equips, tasques de gestió, recerca, desenvolupament i innovació, com a consultor, auditor i responsable dels sistemes integrats de gestió (qualitat, medi ambient, prevenció), l'avaluació de projectes i l'assessoria tècnica i legal, i la docència universitària i d'ensenyament mitjà.

L'actual mercat laboral demanda cada vegada més aquest tipus de perfil professional, on a més de posseir una formació específica en Enginyeria Química, es posseïsca la capacitat d'adaptar-se a treballar eficaçment en múltiples àmbits professionals.