Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Des del punt de vista social, l'enginyer químic és un professional àmpliament reconegut i demandat en tots els països, i amb un currículum competencial clarament definit.

La professió d'Enginyer Químic apareix reconeguda en la resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria General d'Universitats (BOE núm. 187 de 4 d'agost de 2009, Sec. III, pàg. 66699), on queda definida l'associació de la regulació professional definitiva al títol de Màster, i a més s'arrepleguen les directrius d'aquest Títol.

El Màster Universitari en Enginyeria Química per la Universitat de València segueix les recomanacions indicades en aquesta resolució i s'estructura en un model d'assignatures semestral amb un total de 75 crèdits, distribuïts en 15 de treball fi de màster, 48 obligatoris, 6 optatius i 6 de pràctiques externes.