Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

La Comissió de Treball Fi de Màster (CTFM) estarà composta pel Director del Màster i un altre membre a nomenar per i entre la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Máster.

La  CTFM  nomenarà  un  tribunal  d'avaluació  del  TFM  compost  pel  president,  i  dues vocals, un d'ells actuarà com a secretari. En cap cas el tutor del TFM pot formar part del tribunal. El president del tribunal podrà convidar al tutor a participar en la deliberació que faça  el  tribunal  en  l'avaluació,  però  en  aquest  cas  el  tutor  tindrà  veu però  no  vot  en l'avaluació