Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Finalitzada la recerca en reciclatge químic de residus plàstics

  • 23 de gener de 2023
Finalitzada la recerca en reciclatge químic de residus plàstics

El grup d'I+d+i en Tecnologia de Materials i Sostenibilitat (MATS) del Departament d'Enginyeria Química de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València, ha finalitzat el projecte CRESOL: Reciclatge químic de residus plàstics mitjançant solvòlisis catalitzada per líquids iònics i fotoelectroestimulació, finançat per la Generalitat Valenciana en el seu programa de Projectes Emergents (GV/2021/011).

En aquest projecte, s'han dut a terme el disseny, posada a punt i implementació de dispositius i procediments experimentals per a reciclar residus plàstics mitjançant reciclatge químic solvolític.

Així mateix, com a proves de concepte, s'han seleccionat el glicòlisis del poli (tereftalato d'etilè) (PET), el plàstic més comú en embotellat d'aigua; i la hidròlisi de polilactida, el biopolímer amb major recorregut industrial fins avui.

Com a aspectes innovadors, s'han utilitzat líquids iònics per a accelerar els processos de reciclatge, i reduir la seua demanda energètica i costos operatius. A més, s'han dissenyat elèctrodes amb morfologia controlada per a la seua utilització en un dispositiu fotoelectrocatalític.

També cal esmentar que s'han aconseguit valors del 100% de conversió i elevats percentatges de recuperació dels compostos d'interés que, posteriorment, poden redirigir-se a la indústria química, en el paradigma de l'economia circular i transició ecològica.
Per a aquells interessats a obtenir més informació, contacteu amb el següent correu electrònic: iqmats@uv.es