Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

Codirectores:

Profª Lucia.Gomez-Sanchez@uv.es

Profª. clara.arbiol@uv.es

Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster:

Presidentes:

Profª. clara.arbiol@uv.es

Profª Lucia.Gomez-Sanchez@uv.es

Vocals:

Profª. Elena Mut Montalvá

Profª. Gabriela Moriana Mateo

Profª. almudena.navas@uv.es

PAS: sara.anton@uv.es