Universitat de valènciaUJIMaster's Degree in Quality Management Logo del portal

Adreça postal:

Facultat d'Economia
Universitat de València
Avda. Tarongers, s/n
46022 València

Telèfon: 96 382 8312

E-mail: maria.b.lloria@uv.esmaria.a.escriba@uv.es