Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Logo del portal

Competències Específiques:
 

Competències en Diagnòstic i Avaluació Psicològica en àmbits socials

Competència número 5: Conèixer i saber aplicar els models i conceptes teòrics de la psicologia de la intervenció social i comunitària, per a avaluar les realitats socials amb múltiples criteris de valor.
Competència número 6: Conèixer i saber identificar els factors psicosocials relacionats amb la promoció del benestar psicològic i social de les persones, grups, comunitats i poblacions en general.
Competència número 7: Ser capaç d'identificar, analitzar i avaluar d'una manera crítica i reflexiva les necessitats, problemes i demandes socials de poblacions de risc i interès, propis de la intervenció psicosocial.
Competència número 8: Conèixer i saber aplicar mètodes i tècniques d'anàlisi qualitativa i quantitatiu per a obtenir, integrar i valorar informació individual, grupal i/o comunitària .
Competència número 9: Saber seleccionar, dissenyar, adaptar i validar instruments de diagnòstic psicològic i social adaptats als sectors propis de la intervenció psicosocial.

Competències en Intervenció Psicològica en àmbits socials

Competència número 10: Conèixer i ser capaç d'identificar recursos, estratègies i tècniques individuals, microsociales i/o macrosociales, aplicades a la intervenció psicològica en àmbits socials.
Competència número 11: Ser capaç de definir objectius i d'aplicar metes d'intervenció atenent als grups, poblacions i contextos on es desenvolupa l'acció psicosocial.
Competència número 12: Saber justificar, dissenyar, planificar, implementar, avaluar i divulgar plans i programes d'intervenció psicosocial amb diferents objectius, nivells d'acció i destinataris.
Competència número 13: Ser capaç d'implementar i coordinar plans i programes inter-disciplinessis i/o inter-institucionals d'intervenció psicosocial.
Competència número 14: Ser capaç d'utilitzar recursos, estratègies i tècniques d'intervenció individual, microsocial i/o macrosocial per a promoure el desenvolupament positiu de les persones, grups i comunitats i/o per a prevenir conductes de risc en els sectors propis de la intervenció psicosocial.

Competències en Serveis i Programes en Intervenció Psicològica en àmbits socials:

Competència número 15: Conèixer i saber organitzar, desenvolupar, adaptar i valorar serveis i programes d'assessorament i intervenció psicosocial d'acord amb les demandes i el context en el qual s'apliquen.
Competència número 16: Saber realitzar el seguiment de la direcció i gestió dels centres, serveis i/o programes relacionats amb la intervenció psicològica en àmbits socials.
Competència número 17: Ser capaç de treballar i de reconèixer el caràcter interdisciplinari que té la intervenció social amb altres dimensions i serveis del sistema social (educativa, sanitària, política, etc.)

Competències en Comunicació en Intervenció Psicològica en àmbits socials:

Competència número 18: Conèixer i saber utilitzar les tecnologies de la Informació i la Comunicació (Tics) amb diferents objectius per a la millora de la competència professional en intervenció psicosocial (obtenció d'informació, difusió de coneixement, relacions amb altres professionals, etc.)
Competència número 19: Saber informar i formar en matèria de campanyes de màrqueting social sobre temes socials dirigits a sectors propis de la intervenció, ciutadans en general i institucions especialment.

Competències en Investigació en Intervenció Psicològica en àmbits socials:

Competència número 20: Ser capaç d'analitzar, planificar, executar i difondre treballs teòrics i empírics, bàsics i aplicats, manejant les fonts documentals i d'informació actualitzades, amb finalitats d'investigació, desenvolupament i innovació, a les diferents àrees de la intervenció psicosocial.