Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

Recursos didàctics del Ministeri d'Educació

  • 23 de juny de 2016
Xiques pintant un dibuix

El procés d'aprenentatge s'estén al llarg de tota la vida d'una persona i el Ministeri d'Educació disposa de múltiples recursos per a tal fi

Un recurs didàctic és qualsevol material que facilita al professor la seua funció: li ajuda a explicar-se millor perquè els coneixements arriben d'una forma més clara a l'alumne. En poder ser qualsevol material estem parlant de vídeos, llibres, gràfics, imatges, activitats, pel·lícules, i qualsevol element que se'ns ocórrega que puga ajudar a la comprensió d'una idea. Innovar en aquest aspecte és clau en l'avanç de l'educació.

Els recursos didàctics proporcionen informació a l'alumne, són una guia per al seu aprenentatge i són un element clau per a la motivació i l'interès del mateix. Actualment amb un ordinador és possible accedir a milers de recursos que faciliten el procés d'educació: la planificació didàctica és més accessible que mai abans en la història.

Una d'aquesta font de recursos de metodologia didàctica és el Ministeri d'Educació. En l'apartat de recursos del seu web trobem diferents categories, tals com a ‘bancs de recursos’, ‘materials’, ‘portals d'orientació’, ‘portals TIC per a l'educació’ i ‘eines per al desenvolupament de materials’.

En ‘Bancs de recursos’ hi ha diverses fonts, la més interessant d'elles pot ser INTEF, el Banc de recursos de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat. En ‘Materials’ trobem també diverses fonts, però URUK, un mètode que ha nascut en les aules d'alfabetització d'adults, ens pot resultar realment útil a l'hora de dirigir-nos a l'excel·lència del professorat.

‘Portals d'orientació’ és imprescindible per a ajudar als alumnes a decidir el seu futur, ja que en aquesta opció tenim diverses fonts per a guiar a alumnes en el seu avenir educatiu. En ‘Portals TIC per a l'educació’ trobem CEDEC, el Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris. El seu objectiu és la creació de materials educatius de lliure accés que aprofundisquen en la implantació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en l'Àmbit Educatiu. En educaLAB tenim dades i anàlisis des de la recerca, experimentació i innovació per a ajudar tant a professors com al sistema educatiu complet.

L'última opció que trobem en la web de recursos del Ministeri d'Educació és ‘Eines per al desenvolupament de materials’, on es localitza el projecte Arquimedes (entre uns altres), que possibilita la creació d'activitats interactives de l'àrea de matemàtiques de l'ESO.

Tots aquests recursos van dirigits a l'excel·lència del professorat, perquè continue formant-se cada dia, i també a la millor comprensió del coneixement per part dels alumnes.